Showing only one result

Курс за придобиване на професионална квалификация “Учител”

май 30, 2018

За завършили висше образование до 2018 г. и настоящи студенти, завършили втори курс, които са получили или ще получат висше образование по икономика, туризъм и информационни технологии. Успешно завършилите получават “Свидетелство за професионална квалификация «Учител»”, което дава правоспособност за работа в …