vum-logo-header-BG

logo_DarikДарик Холдинг ще предостави 70 стипендии за талантливи български кандидат-студенти, които ще останат да учат в България.

Кандидатствайте с оценка от ДЗИ по английски език или по математика!


  1. Попълнете до 01 август 2018 г. формуляр за кандидатстване
  2. Напишете своята оценка от ДЗИ по английски език или математика.

Ще бъдат предоставени 60 стипендии от името на „Дарик Холдинг“ на стойност 1500 лева (750 евро) част от тях вече бяха предоставени за академичната 2018/2019 година, друга част ще бъдат отпуснати на кандидат-студенти за академичната 2018/2019. От друга страна, лично от Радосвет Радев ще бъдат дадени 10 стипендии на стойност 2000 лева (1000 евро). Тези стипендии ще бъдат отпускани на кандидат-студенти във Висше училище по мениджмънт (ВУМ).

Student testimonial

Проверете специалностите, за които можете да кандидатствате във Висше училище по мениджмънт-Варна!


Основните мотиви на г-н Радосвет Радев да предостави стипендиите на кандидат-студенти на ВУМ са:

  • обучението във Висше училище по мениджмънт-Варна (ВУМ) позволява на талантливите студенти да се развиват, придобивайки опит в чужбина чрез обучение или стаж по специалността, които се предоставят в престижни университети и компании от ВУМ;
  • за поредна година по критерий „мобилност на студенти“ висшето училище е класирано на първо място в света от близо 1500 университета включени в четвъртото издание на рейтинга U-Multirank – рейтинга  финансиран от Европейската комисия;
  • студентите на ВУМ се обучават в престижни университети (обмен) или работят в индустрията, а след като се върнат у нас завършват с две дипломи за бакалавър – българска, британска или от друг водещ европейски университет партньор (Швейцария, Норвегия, Холандия и др.);
  • ВУМ е алтернатива на качественото образование в чужбина – над ¾ от студентите му заявяват, че биха избрали да учат в чужбина ако не беше възможността да учат във ВУМ;
  • ВУМ е поставен на 20-то място в света за магистърската си програма по туризъм (според глобалният Best-Masters ранкинг).

Желаещите да се възползват от тази възможност ще трябва да минат през предварителен подбор – интервюта с представители на Дарик и ВУМ като предварително, до 01 август 2018 трябва да бъде попълнен специален електронен формуляр на уебстраницата на висшето училище. Интервютата ще се провеждат в градовете Варна и София, а за българчетата, които са в чужбина или нямат възможност да пътуват – ще бъде възможно видео интервю чрез интернет. Крайното класиране ще бъде обявено чрез медиите и на официалната уебстраница на висшето училище (www.vum.bg), както и чрез Дарик Радио.

*Забележка: Стипендии в размер на 750Евро и 1000 Евро се отпускат при наличие на IELTS сертификат с минимален резултат 7.5 и/или отлична оценка от държавен зрелостен изпит по английски език.

By Admin