vum-logo-header-BG

Бизнес информационни системи

Бизнес информационни системи

✔️ Програмата „Бизнес информационни системи“ предоставя на нашите студенти необходимите знания и умения в разработването и използването на компютърни системи и софтуерни методи за моделиране и решаване на бизнес проблеми и вземане на управленски решения.

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции,  предлагащи съвременна образователна програма по бизнес информационни системи в България. Обучението е изцяло на английски език, а студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University, UK.

✔️ Студентите, обучаващи се в програмата „Бизнес информационни системи“ получават солидни знания в областта на икономиката и компютърните науки и умения за прилагането им. Програмата успешно съчетава теоретично и практическо обучение в сферата на информационните технологии, основните компютърни умения, бизнес процесите, моделиране и прилагане на комплексни решения в компютърните системи и корпоративните информационни услуги.

✔️ Основна цел на програмата е изграждането на висококвалифицирани специалисти, които успешно да интегрират информационните технологии и бизнес процесите, за да удовлетворят информационните потребности на фирми, институции и организации, като съдействат за ефективно постигане на техните цели.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат  контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация.

location-for-dmom-vum-EN

Място на обучение  
Варна

globe-for-programmes-vum-en

Език на преподаване
Английски

calendar-for-dmom-vum-EN

Начало на учебния процес 
Октомври/Февруари

stoptwatch-for-programmes-vum-en

Продължителност на обучението
3 години (6 семестъра)

Стипендии, такси и студентски заеми

Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заем

Изисквания за прием

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование.
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Учебна програма

Кариерно развитие

✔️ Завършването на програмата по бизнес информационни системи дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности, следствие от силно завишеното в последните години търсене на професионалисти в тази сфера.

✔️ Успешно завършилите тази програма могат да намерят професионално развитие като разработчици на системи за управление на фирмите, системни и бизнес анализатори, мениджъри на ИТ проекти; специалисти по внедряване, поддържане и развитие на информационни системи за крайните потребители, системни администратори, консултанти по услуги за клиенти, специалисти по маркетинг и мениджмънт на софтуерни и информационни продукти; уеб разработчици и дизайнери.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.