vum-logo-header-BG

Бизнес администрация

Защо да избера Бизнес администрация във ВУМ?

Записвайки се във ВУМ, вие предприемате пътешествие, което ще промени начина Ви на мислене и ще Ви подготви за успешна бизнес кариера!

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции, предлагащи образователна програма по бизнес администрация в България. Обучението е изцяло на английски език, а студентите получават две дипломи. След успешно дипломиране и покриване на изискванията на нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University, UK, заедно с тяхната българска диплома от ВУМ, те получават и британска диплома BA(Hons) Business and Management. Програмата предоставя и възможност за специализация в областите Предприемачество, Човешки ресурси, Международна търговия, Маркетинг и Устойчиво развитие, базирана на специализирани модули в 3-та и 4-та година на обучение.

✔️ Бакалавърската програма по Бизнес администрация подготвя специалисти в областта на администрацията, управлението, организирането и ръководенето на екипи, планирането и контролирането на процеси, задачи и проекти. Студентите придобиват важни теоретични знания по икономика, управление, маркетинг, право, финанси и счетоводство, както и практически умения като лидерство, управление на конфликти, организационно поведение, работа със съвременни информационни системи и много други.

✔️ Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната бизнес практика. С други думи, нашата цел е да развием способността Ви да мислите критично и да анализирате всички функционални области на бизнеса в различни институционални и организационни контексти. До края на курса на обучение ще бъдете предприемачи със сериозни познания в областта на бизнес администрацията, богата интеркултурна осведоменост и иновативно мислене, готови да дадат своя принос за позитивни промени на бизнес средата.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в  учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна бизнес реализация.

Важна информация

Всички модули в програмата по Бизнес администрация се преподават изцяло на английски език. Тъй като екипът на ВУМ наистина вярва, че студентите са най-голямото богатство за всеки университет, тази програма дава шанс на млади хора, които не са толкова уверени в езиковите си познания, да получат висококачествено образование и да сбъднат мечтите си. В тази връзка, учебният план е разработен така, че необходимото ниво на владеене на английски език за прием в бакалавърската програма е по-ниско – IELTS 4,5 (или еквивалентно) и на студентите се дава възможност да наваксат езиковите знания през първата година на обучение.

location-for-dmom-vum-EN

Място на обучение
Добрич

globe-for-programmes-vum-en

Език на преподаване
Английски

calendar-for-dmom-vum-EN

Начало на учебния процес
Септември

stoptwatch-for-programmes-vum-en

Продължителност на обучението
4 години (8 семестъра)

Стипендии, такси и студентски заеми.

Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми

Изисквания за прием

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност, добри резултати от дипломата за средно образование и добро ниво на владеене на английски език.
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Учебна програма (Под ревизия)

Програмата по Бизнес администрация е направена в редовна форма на обучение. Часовете се провеждат от понеделник до петък, включвайки лекции и практически занятия по предварително утвърден график.

Кариерно развитие

✔️ Завършването на програмата по бизнес администрация дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности за професионалисти в множество сектори, сред които търговия, образование, държавен и частен бизнес и други.

✔️ Успешно завършилите курса на обучение намират успешна професионална реализация в широк кръг организации, фирми и институции, както в България, така и в чужбина. Освен като мениджъри в стопански и нестопански организации, нашите студенти са подготвени да се справят и с предизвикателствата на частното предприемачество, да създават, ръководят и развиват печеливш собствен бизнес.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.