vum-logo-header-BG

Бизнес администрация

Записвайки се във ВУМ, вие предприемате пътешествие, което ще промени начина Ви на мислене и ще Ви подготви за успешна бизнес кариера!

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции, предлагащи образователна програма по бизнес администрация в България. Обучението е изцяло на английски език, а студентите получават две дипломи. След успешно дипломиране и покриване на изискванията на нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University, UK, заедно с тяхната българска диплома от ВУМ, те получават и британска диплома BA(Hons) Business and Management. Програмата предоставя и възможност за специализация в областите Предприемачество, Човешки ресурси, Международна търговия, Маркетинг и Устойчиво развитие, базирана на специализирани модули в 3-та и 4-та година на обучение.

✔️ Бакалавърската програма по Бизнес администрация подготвя специалисти в областта на администрацията, управлението, организирането и ръководенето на екипи, планирането и контролирането на процеси, задачи и проекти. Студентите придобиват важни теоретични знания по икономика, управление, маркетинг, право, финанси и счетоводство, както и практически умения като лидерство, управление на конфликти, организационно поведение, работа със съвременни информационни системи и много други.

✔️ Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната бизнес практика. С други думи, нашата цел е да развием способността Ви да мислите критично и да анализирате всички функционални области на бизнеса в различни институционални и организационни контексти. До края на курса на обучение ще бъдете предприемачи със сериозни познания в областта на бизнес администрацията, богата интеркултурна осведоменост и иновативно мислене, готови да дадат своя принос за позитивни промени на бизнес средата.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна бизнес реализация.

Всички модули в програмата по Бизнес администрация се преподават изцяло на английски език. Тъй като екипът на ВУМ наистина вярва, че студентите са най-голямото богатство за всеки университет, тази програма дава шанс на млади хора, които не са толкова уверени в езиковите си познания, да получат висококачествено образование и да сбъднат мечтите си. В тази връзка, учебният план е разработен така, че необходимото ниво на владеене на английски език за прием в бакалавърската програма е по-ниско – IELTS 4,5 (или еквивалентно) и на студентите се дава възможност да наваксат езиковите знания през първата година на обучение.

Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми ТУК.

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование. Владеенето на английски език е препоръчително, но не задължително. 
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

За да кандидатствате, попълнете този формуляр  и го изпратете на admissions@vum.bg

✔️ Завършването на програмата по бизнес администрация дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности за професионалисти в множество сектори, сред които търговия, образование, държавен и частен бизнес и други.

✔️ Успешно завършилите курса на обучение намират успешна професионална реализация в широк кръг организации, фирми и институции, както в България, така и в чужбина. Освен като мениджъри в стопански и нестопански организации, нашите студенти са подготвени да се справят и с предизвикателствата на частното предприемачество, да създават, ръководят и развиват печеливш собствен бизнес.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

Учебна програма

Програмата е направена в редовна форма на обучение. Часовете се провеждат от понеделник до събота, комбинирайки лекции и интензивна практическа подготовка в модерно оборудваните кухни на Институт по кулинарни изкуства към ВУМ по предварително утвърден график.

Задължителни модули

Студентите получават 70 кредита от задължителни модули (ПОД РЕВИЗИЯ)

• Икономика (10 ECTS)
• Счетоводство (5 ECTS)
• Бизнес комуникации (5 ECTS)
• Мениджмънт (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Изследователски методи и статистика (5 ECTS)
• Информационни технологии (5 ECTS)
• Маркетинг и бизнес среда (10 ECTS)
• Финанси (5 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Летен стаж I (10 ECTS)

Студентите получават 60 кредита от задължителни модули и 10 кредита от избираеми
(Под ревизия)
• Управление на човешките ресурси (5 ECTS)
• Организационно поведение (10 ECTS)
• Маркетингови изследвания (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Предприемачество и управление на проекти (5 ECTS)
• Междукултурни познания за бизнеса (10 ECTS)
• Управленско счетоводство (5 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Летен стаж II (10 ECTS)

Студентите получават 40 кредита от задължителни модули и 20 кредита от избираеми
(Под ревизия)
• Стратегически мениджмънт (10 ECTS)
• Лидерство и управление на промяната (10 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Дипломна работа (10 ECTS)
• Дипломантски семинар

Избираеми модули

По един избираем модул* от всяка група
(Под ревизия)
Група 1:
• Международна търговия (5 ECTS)
• Кариерно развитие (5 ECTS)
• Основи на търговското право (5 ECTS)
Група 2:
• Маркетингови комуникации (5 ECTS)
• Корпоративна социална отговорност (5 ECTS)
• Социално предприемачество (5 ECTS)
• Устойчиво развитие (5 ECTS)

По един избираем модул* от всяка група
(Под ревизия)
(2 от 4)
• Финансов мениджмънт (10 ECTS)
• Инвестиционен мениджмънт (10 ECTS)
• Международен маркетинг(10 ECTS)
• Бранд мениджмънт(10 ECTS)

*Избираемите учебни модули се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти

Факултативни модули

Факултативните модули* дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативни модули не е задължително, а по желание на студентите.
(Под ревизия)

 • Агротуризъм (5 ECTS)
 • Въведение в агробизнеса (5 ECTS)
 • Електронен бизнес в аграрния сектор (5 ECTS)
 • Растениевъдство (5 ECTS)
 • Управленско консултиране в агробизнеса (5 ECTS)
 • Компютърни мрежи (5 ECTS)
 • Бизнес приложения (5 ECTS)
 • Въведение в мултимедийните приложения и интернет (5 ECTS)
 • Робономика (5 ECTS)
 • Следващ чужд език (5 ECTS)
 • Подводно културно наследство (5 ECTS)
 • Eтнология (5 ECTS)
 • Фолклористика (5 ECTS)
 • Морска биология (5 ECTS)

* Факултативните учебни модули се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Специализация

Студентите от специалността „Бизнес администрация“ могат да специализират в едно от следните направления:
(Под ревизия)

 • Финанси
 • Международен бизнес и мениджмънт
 • Маркетинг
 • Управление на човешките ресурси
 • Стратегически мениджмънт
 • Управление на информационни системи
 • Право
 • Търговия
 • Икономика

* Специализациите се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.