vum-logo-header-BG
training, научна конференция, обучение

Висше училище по мениджмънт получи официална покана за участие в обучение на тема Project Management for Sustainable Development (PM4SD) FOUNDATION TRAINING COURSE.

PM4SD e методология за управление на проекти, която подкрепя прилагането на принципите и индикаторите за устойчив туризъм, като подпомага дестинациите, публичните власти, международните организации, НПО-та и фирми при изграждане и изпълнение на техните стратегии, планове и дейности, насочени към развитието на устойчив туризъм.

Обучението ще се състои от 31 октомври до 4 ноември 2016 г. в гр. София и е в рамките на проект Co-operation for Leadership in Tourism (CoLeadTourism), съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия. Български икономически форум е партньор по проекта съвместно с Университета в Малта, Университета в Кардиф и Jlag (Великобритания). То е безплатно, но всеки участник трябва да заплати 60 ЕВРО такса за сертифициране.

Обучението ще ви помогне да разберете как по-ефективно да разработвате и изпълнявате проекти в областта на устойчивия туризъм. Участниците ще научат как успешно да прилагат методологията PM4SD в проектите. По-конкретно те ще:
• Разберат връзката между успешното управление на проекта и устойчивото развитие
• Ще могат успешно да прилагат принципите, компонентите и процесите на PM4SD в проектите
• Прилагат Индикаторите за устойчив туризъм (като ETIS, GSTC и т.н.)

Курсът ще се проведе изцяло на английски език от нашите партньори от Jlag – консултанти с над 15 годишен опит в областта на устойчивото развитие и туризма.

Повече информация относно самия курс и възможности за регистрация може да намерите тук.

За повече информация относно логистиката на курса: Кристина Златанова, Български икономически форум, 02 95152 59, chris@biforum.org

By Admin