fbpx

Защо Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство във ВУМ?

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции и с повече от 20-годишна традиция в обучението и развитието на професионални кадри в сферата на туризма и хотелиерството. С разкриването на специалността Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство ВУМ влага своя международно признат образователен опит в обучението на кадри за учители в средните училища в България със съвременни познания за туризма и хотелиерството, тенденциите в гостоприемството в глобален мащаб и силна практическа подготовка и опит.

✔️ Студентите придобиват важни теоретични знания в областта на икономическите, управленските и поведенческите науки, финанси, счетоводство, човешки ресурси, маркетинг и предприемачество, информационни технологии, бизнес комуникации, а заедно с тях и психология, образователни политики, педагогическа социология и много други. Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната хотелиерска практика и предаването й в училищна среда, и водят до изграждане на креативност и новаторско мислене при решаване на практически казуси, на умения за работа в екип, комуникация, планиране и организиране, вземане на решения и управление на конфликти.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация в туристическата индустрия и образователната сфера.

Важна информация

Място на обучение

Добрич

Език на преподаване

български

Начало на учебния процес

октомври

Продължителност на обучението

3 години (6 семестъра)

Образователно-квалификационна степен професионален бакалавър

Стипендии, такси и студентски заеми. Семестриална такса: 750 евро
Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми можете да видите чрез бутона по-долу. Всеки студент има възможността да учи две специалности едновременно (Педагогика + друга специалност; 1500 евро/семестър)

Изисквания за прием
Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование. Владеенето на английски език е препоръчително, но не задължително. За да кандидатствате, попълнете този Формуляр и го изпратете на admissions@vum.bg
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

 

 

Учебна програма

Програмата е с редовна форма на обучение, подходяща за работещи. Лекциите се провеждат по утвърден предварително график.

Първи курсВтори курсТрети курс
 • Икономика (10 ECTS)
 • Управление на човешките ресурси (5 ECTS)
 • Методика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство (10 ECTS)
 • Психология (5 ECTS)
 • Въведение в гостоприемството и туризма (5 ECTS)
 • Управление на специални събития в хотела (5 ECTS)
 • Бизнескомуникации (5 ECTS)
 • Приобщаващо образование (5 ECTS)
 • Хоспитиране (5 ECTS)
 • Счетоводство и финанси (5 ECTS)
 • Предприемачество и управление на проекти (5 ECTS)
 • Английски език (5 ECTS)
 • Мениджмънт в туризма (5 ECTS)
 • Хигиена на храненето и безопасност на работното място (5 ECTS)
 • Физическо възпитание и спорт
 • Педагогика (10 ECTS)
 • Специализиран софтуер (5 ECTS)
 • Текуща педагогическа практика (5 ECTS)
 • Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда (5 ECTS)
 • Английски език (5 ECTS)
 • Стажантска практика (10 ECTS)
 • Маркетинг и бизнес среда (5 ECTS)
 • Втори чужд език (5 ECTS)
 • Факултативна дисциплина (3 ECTS)
 • Английски език (5 ECTS)
 • Физическо възпитание и спорт
 • Държавен (практико-приложен) изпит и дипломна работа (10 ECTS)
 • Втори чужд език (5 ECTS)
 • Летен стаж II (10 ECTS)
 • Физическо възпитание и спорт
 • Летен стаж І (10 ECTS)

Кариерно развитие

✔️ Завършването на специалността Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство дава много предимства, най-значимото от които са възможността за кариера както в туристическата индустрия, така и в образованието.

✔️ Нашите възпитаници се реализират като мениджъри и предприемачи във всички области на хотелиерството и туризма. След успешното завършване на програмата с педагогическа насоченост, те имат избор между професионално и кариерно развитие в хотели, ресторанти и хотелски вериги, в туристически дружества и организации, транспортни компании и агенции, туристически агенции, държавни и международни структури и организации, свързани с туристическия мениджмънт, и развитие в образователната сфера, както и съчетание от двете области – бизнес и образование без необходимостта от допълнителна професионална квалификация.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Практическият стаж в средни училища и хоспитирането (наблюдение на уроци) са интегрална част от обучението по специалността. Висшето училище поддържа и отлични връзки с бизнеса в България и чужбина, което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски организации по целия свят.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×