fbpx

Защо да избера Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма във ВУМ?

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции, с повече от 20-годишна традиция в обучението и развитието на професионални кадри в сферата на туризма и хотелиерството.

✔️ Бакалавърската програма „Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма“ във ВУМ подготвя висококвалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене и предлага съвременни знания по маркетинг и управление на туризма, отговарящи на нуждите на българския и световния туристически пазар.

✔️ В периода на обучение студентите придобиват важни теоретични знания по икономика, счетоводство, финанси, маркетинг, управление на човешките ресурси, информационни технологии, бизнес комуникация и други. Образователната програма включва и разнообразни специализиращи модули, които спомагат за развитие на способността на студентите да мислят критично и да анализират всички функционални области на маркетинга и мениджмънта и изграждат умения за работа в екип, вземане на решения, планиране, комуникация, презентиране, организационна култура и креативно мислене.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация.

Място на обучение

Варна, Добрич

Език на преподаване

български

Начало на учебния процес

октомври/ февруари

Продължителност на обучението

3 години (6 семестъра)

Образователно-квалификационна степен

професионален бакалавър

Форма на обучение

редовна/задочна

Стипендии, такси и студентски заеми
Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми

Изисквания за прием
Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование.
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Учебна програма

Редовна и задочна форма на обучение.

Първи курсВтори курсТрети курс
Модул: Икономика и бизнес среда
 • Икономика (9 ECTS)
 • Бизнес среда (3 ECTS)
Модул: Мениджмънт
 • Мениджмънт (6 ECTS)
 • Управление на човешките ресурси (6 ECTS)
Модул: Алтернативен туризъм
 • Алтернативен туризъм (4 ECTS)
 • Специализиран вид туризъм 1 (3 ECTS)
 • Специализиран вид туризъм 2 (3 ECTS)
Модул: Маркетинг и бизнескомуникации
 • Маркетинг (8 ECTS)
 • Бизнескомуникации (4 ECTS)
Модул: Въведение в туризма
 • Въведение в гостоприемството и туризма (8 ECTS)
 • Туроператорска, агентска и транспортна дейност (4 ECTS)
Модул: Стратегически мениджмънт в туризма
 • Стратегически мениджмънт в туризма (10 ECTS)
Модул: Изследователски методи
 • Изследователски методи и статистика (8 ECTS)
 • Информационни технологии в туризма(4 ECTS)
Модул: Управление на хотела
 • Управление на хотела (6 ECTS)
 • Хотелски софтуер (3 ECTS)
 • Практика хотел (3 ECTS)
Модул: Дипломен проект
 • Дипломантски семинар (10 ECTS)
Модул: Счетоводство и финанси
 • Счетоводство (6 ECTS)
 • Финанси (6 ECTS)
Модул: Чужди езици
 • Английски език (6 ECTS)
 • Втори чужд език (6 ECTS)
 • Летен стаж ІI (10 ECTS)
Модул: Чужди езици
 • Английски език (10 ECTS)
 • Втори чужд език (10 ECTS)
Модул: Чужди езици
 • Английски език (6 ECTS)
 • Втори чужд език (6 ECTS)
 • Летен стаж І (10 ECTS)

Кариерно развитие

✔️ Завършването на програмата по Маркетинг и Управление на Хотелиерството и Туризма, водеща до ОКС Професионален бакалавър, дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности.

✔️ Нашите възпитаници се реализират като висококвалифицирани специалисти, мениджъри и предприемачи във всички области на хотелиерството и туризма. След успешното завършване на програмата, те продължават своето професионално и кариерно развитие в хотели, ресторанти и хотелски вериги, в туристически и рекламни дружества и организации, маркетингови компании и агенции, туристически агенции, държавни и международни структури и организации, свързани с туристическия мениджмънт и маркетинг.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×