fbpx

Защо да избера Маркетинг и мениджмънт във ВУМ?

✔️ Записвайки се във ВУМ, Вие предприемате пътешествие, което ще промени начина Ви на мислене и ще Ви подготви за успешна кариера в необятния свят на маркетинга и мениджмънта!

✔️ Бакалавърската програма по Маркетинг и Мениджмънт във Висше училище по мениджмънт (ВУМ) подготвя висококвалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене и формира знания и умения, професионални навици и качества, характерни за съвременния мениджър. Студентите придобиват важни теоретични знания по икономика, счетоводство, финанси, маркетинг, статистика, управление на човешките ресурси, информационни технологии, бизнес комуникация и други.

✔️ Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната бизнес практика. По този начин програмата спомага за развитие на способността Ви да мислите критично и да анализирате всички функционални области на бизнеса и изгражда умения за работа в екип, вземане на решения, планиране, комуникация, презентиране, организационна култура и креативно мислене.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна бизнес реализация.

Място на обучение

Варна, Добрич

Език на преподаване

български/английски

Начало на учебния процес

октомври/ февруари

Продължителност на обучението

3 години (6 семестъра)

Образователно-квалификационна степен

професионален бакалавър

Форма на обучение

редовна/задочна

Стипендии, такси и студентски заеми
Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми

Изисквания за прием
Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование.
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Учебна програма

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.

 • FAGROTOUR: Агротуризъм (5 ECTS)
 • FAGROBUS: Въведение в агробизнеса (5 ECTS)
 • FЕAGROBUS: Електронен бизнес в аграрния сектор (5 ECTS)
 • FAGROPLANT: Растениевъдство (5 ECTS)
 • FAGROCONSULT: Управленско консултиране в агробизнеса (5 ECTS)
 • ROBO: Робономика (5 ECTS)
 • FLAN: Следващ чужд език (5 ECTS)
 • ARCHO: Подводно културно наследство (5 ECTS)
 • ETNO: Eтнология (5 ECTS)
 • FOLK: Фолклористика (5 ECTS)
 • MBIO: Морска биология (5 ECTS)

Кариерно развитие

Завършването на бакалавърската специалност Маркетинг и Мениджмънт дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности.  Завършилите курса на обучение намират успешна професионална реализация в малки или големи рекламни агенции, в маркетингови отдели на различни компании, организации и институции, както в България, така и в чужбина. Програмата „Маркетинг и мениджмънт“ във ВУМ подготвя студентите за професионална реализация като маркетинг мениджъри, мениджъри продажби, анализатори на маркетингови проучвания и др.

ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×