fbpx

Защо да избера Гастрономия и кулинарни изкуства във ВУМ?

Кулинарните програми на Висше училище по мениджмънт са единствените в Източна Европа, които позволяват придобиване на висше образование в областта на кулинарните изкуства и гостоприемството

✔️ Програмата „Гастрономия и кулинарни изкуства“ се преподава изцяло на английски език, а студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University, UK. Отличава се с иновативност, засилено практическо обучение, изследователски елементи и новаторски подход към кулинарията.

✔️ Студентите придобиват важни теоретични знания в областите счетоводство, ценообразуване, маркетинг, бизнес комуникации, управление на човешките ресурси, като изучават и специализирани модули като технология на кулинарните изкуства, иновации и креативност в гастрономията и кулинарното изкуство, управление на международното ресторантьорство, управление на специални събития и други. Практическото им обучение се осъществява в професионалната среда на Институт по кулинарни изкуства (Culinary Arts Institute) към ВУМ под ръководството на международен екип от шеф-инструктори с богат практически опит във висококатергорийни ресторанти в Европа, Азия, Северна и Латинска Америка.

✔️ В рамките на обучението си студентите провеждат задължителни практически стажове с обща продължителност до 12 месеца. Благодарение на богатата и разнообразна мрежа от активни международни партньори на ВУМ, нашите възпитаници получават възможността да работят с едни от най-добрите шеф-готвачи в света, да придобият ценен опит във висококатегорийни ресторанти, както и да работят в такива, отличени със звезди „Мишлен“. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация.

Важна информация

Всички модули се преподават изцяло на английски език. Сформират се малки групи с цел насърчаване на междукултурния диалог и личните контакти. Като водещо бизнес училище в Източна Европа, ВУМ има изключителната привилегия да предлага през целия период на обучение програми, водещи до получаване на британска диплома от Cardiff Metropolitan University. При това без обичайното изискване студентите да прекарат семестър или академична година в Обединеното кралство.

Място на обучение

Варна

Език на преподаване

английски

Начало на учебния процес

октомври/ февруари

Продължителност на обучението

3 години (6 семестъра)

Стипендии, такси и студентски заеми
Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми

Изисквания за прием
Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност, добри резултати от дипломата за средно образование и добро ниво на владеене на английски език.
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Учебна програма

Програмата е направена в редовна форма на обучение. Часовете се провеждат от понеделник до събота, комбинирайки лекции и интензивна практическа подготовка в модерно оборудваните кухни на Институт по кулинарни изкуства към ВУМ по предварително утвърден график.

Първи курс
(Студентите получават 70 кредита от задължителни модули)
Втори курс
(Студентите получават 60 кредита от задължителни модули и 10 кредита от избираеми)
Трети курс
(Студентите получават 50 кредита от задължителни модули и 10 кредита от избираеми)
 • Технология на кулинарните изкуства (10 ECTS)
 • Управление на човешките ресурси (5 ECTS)
 • Иновации и креативност в гастрономията и кулинарното изкуство (10 ECTS)
 • Хигиена и безопасност на работното място (5 ECTS)
 • Въведение в гостоприемството и туризма (10 ECTS)
 • Стратегически мениджмънт (10 ECTS)
 • Счетоводство (5 ECTS)
 • Ценообразуване (5 ECTS)
 • Управление на международното ресторантьорство (10 ECTS)
 • Мениджмънт (5 ECTS)
 • Лабораторни упражнения 2: Организация и управление на събития (5 ECTS)
 • Управление на специални събития (10 ECTS)
 • Английски език (5 ECTS)
 • Английски език (5 ECTS)
 • Дипломна работа (10 ECTS)
 • Хранителни продукти (5 ECTS)
 • Предприемачество и управление на проекти (5 ECTS)
 • Дипломантски семинар
 • Лабораторни упражнения 1: Основни кулинарни умения (5 ECTS)
 • Управление на операциите в ресторанта (5 ECTS)
 
 • Информационни технологии (5 ECTS)
 • Изследователски методи и статистика (5 ECTS)
 
 • Маркетинг и бизнес среда (10 ECTS)
 • Втори чужд език (5 ECTS)
 
 • Втори чужд език (5 ECTS)
 • Летен стаж II/Практическо обучение в кулинарията 2 (10 ECTS)
 
 • Летен стаж I/ Практическо обучение в кулинарията 1 (10 ECTS)
 

 

Кариерно развитие

✔️ Завършването на бакалавърската програма по гастрономия и кулинарни изкуства дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности, както в България, така и в чужбина.

✔️ Важно предимство на обучението в Института по кулинарни изкуства към ВУМ е възможността нашите студенти да бъдат част от екипа на някои от най-добрите ресторанти в света. Ние вярваме, че практиката при едни от световноизвестните и признати шеф-готвачи в изискани ресторанти и ресторанти, отличени с „Мишлен“ звезди, е най-добрият начин не само за професионално израстване, но и за създаване на полезни бизнес контакти.

✔️ Нашите възпитаници се реализират във всички области на хотелиерството и ресторантьорството. След успешното завършване на програмата, те продължават своето професионално и кариерно развитие като главни готвачи, помощник главни готвачи, шеф де парти, шеф сладкари, мениджъри на ресторанти, сомелиери, бизнес консултанти и предприемачи в сферата на ресторантьорството и кулинарните изкуства и много други.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×