ЗАЩО ДА ИЗБЕРА ГАСТРОНОМИЯ И КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА ВЪВ ВУМ?

Кулинарните програми на Висше училище по мениджмънт са единствените в Източна Европа, които позволяват придобиване на висше образование в областта на кулинарните изкуства и гостоприемството.

Програмата „Гастрономия и кулинарни изкуства“ се преподава изцяло на английски език, а студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University, UK. Отличава се с иновативност, засилено практическо обучение, изследователски елементи и новаторски подход към кулинарията.

Студентите придобиват важни теоретични знания в областите счетоводство, ценообразуване, маркетинг, бизнес комуникации, управление на човешките ресурси, като изучават и специализирани модули като технология на кулинарните изкуства, иновации и креативност в гастрономията и кулинарното изкуство, управление на международното ресторантьорство, управление на специални събития и други. Практическото им обучение се осъществява в професионалната среда на Институт по кулинарни изкуства (Culinary Arts Institute) към ВУМ под ръководството на международен екип от шеф-инструктори с богат практически опит във висококатергорийни ресторанти в Европа, Азия, Северна и Латинска Америка.

В рамките на обучението си студентите провеждат задължителни практически стажове с обща продължителност до 12 месеца. Благодарение на богатата и разнообразна мрежа от активни международни партньори на ВУМ, нашите възпитаници получават възможността да работят с едни от най-добрите шеф-готвачи в света, да придобият ценен опит във висококатегорийни ресторанти, както и да работят в такива, отличени със звезди „Мишлен“. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички модули се преподават изцяло на английски език. Сформират се малки групи с цел насърчаване на междукултурния диалог и личните контакти. Като водещо бизнес училище в Източна Европа, ВУМ има изключителната привилегия да предлага през целия период на обучение програми, водещи до получаване на британска диплома от Cardiff Metropolitan University. При това без обичайното изискване студентите да прекарат семестър или академична година в Обединеното кралство.

Място на обучение

Варна

Език на преподаване

английски

Начало на учебния процес

октомври/ февруари

Продължителност на обучението

3 години (6 семестъра)

Стипендии, такси и студентски заеми
Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми
Изисквания за прием
Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност, добри резултати от дипломата за средно образование и добро ниво на владеене на английски език.
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Програмата е направена в редовна форма на обучение. Часовете се провеждат от понеделник до събота, комбинирайки лекции и интензивна практическа подготовка в модерно оборудваните кухни на Институт по кулинарни изкуства към ВУМ по предварително утвърден график.

Първи курс
• Технология на кулинарните изкуства (10 ECTS)
• Хигиена и безопасност на работното място (5 ECTS)
• Счетоводство (5 ECTS)
• Мениджмънт (5 ECTS)
• Хранителни продукти (5 ECTS)
• Лабораторни упражнения 1: Основни кулинарни умения (5 ECTS)
• Информационни технoлогии (5 ECTS)
• Маркетинг и бизнес среда (10 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Летен стаж I/ Практическо обучение в кулинарията 1 (10 ECTS)

Втори курс
• Управление на човешките ресурси (5 ECTS)
• Въведение в гостоприемството и туризма (10 ECTS)
• Ценообразуване (5 ECTS)
• Лабораторни упражнения 2: Организация и управление на събития (5 ECTS)
• Предприемачество и управление на проекти (5 ECTS)
• Управление на операциите в ресторанта (5 ECTS)
• Изследователски методи и статистика (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Летен стаж II/Практическо обучение в кулинарията 2 (10 ECTS)

Трети курс
• Иновации и креативност в гастрономията и кулинарното изкуство (10 ECTS)
• Стратегически мениджмънт (10 ECTS)
• Управление на международното ресторантьорство (10 ECTS)
• Управление на специални събития (10 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Дипломна работа (10 ECTS)
• Дипломантски семинар
• F & B софтуер (модул: Управление на запасите) (5 ECTS)
• F & B софтуер (модул: Продажби) (5 ECTS)
• Въведение в техниките и тенденциите в молекулярната кухня (5 ECTS)
• Технология на приготвянето на чай и кафе (5 ECTS)
• Съвременни проблеми в ресторантьорството (5 ECTS)
• Кариерно развитие (5 ECTS)
• Посредници в туризма (5 ECTS)
• Финанси (5 ECTS)
• Брандинг в ресторантьорството (5 ECTS)
• Електронна търговия в ресторантьорството (5 ECTS)

*Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.
Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.
• Агротуризъм (5 ECTS)
• Въведение в агробизнеса (5 ECTS)
• Електронен бизнес в аграрния сектор (5 ECTS)
• Растениевъдство (5 ECTS)
• Управленско консултиране в агробизнеса (5 ECTS)
• Компютърни мрежи (5 ECTS)
• Бизнес приложения (5 ECTS)
• Въведение в мултимедийните приложения и интернет (5 ECTS)
• Робономика (5 ECTS)
• Следващ чужд език (5 ECTS)
• Подводно културно наследство (5 ECTS)
• Eтнология (5 ECTS)
• Фолклористика (5 ECTS)
• Морска биология (5 ECTS)

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Завършването на бакалавърската програма по гастрономия и кулинарни изкуства дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности, както в България, така и в чужбина.

Важно предимство на обучението в Института по кулинарни изкуства към ВУМ е възможността нашите студенти да бъдат част от екипа на някои от най-добрите ресторанти в света. Ние вярваме, че практиката при едни от световноизвестните и признати шеф-готвачи в изискани ресторанти и ресторанти, отличени с „Мишлен“ звезди, е най-добрият начин не само за професионално израстване, но и за създаване на полезни бизнес контакти.

Нашите възпитаници се реализират във всички области на хотелиерството и ресторантьорството. След успешното завършване на програмата, те продължават своето професионално и кариерно развитие като главни готвачи, помощник главни готвачи, шеф де парти, шеф сладкари, мениджъри на ресторанти, сомелиери, бизнес консултанти и предприемачи в сферата на ресторантьорството и кулинарните изкуства и много други.

ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.