fbpx

Защо да избера Кулинарни науки и технологии във ВУМ?

Кулинарни науки и технологии е иновативна специалност, която съчетава научен подход с практически умения и предоставя знания и компетенции в три области - технология на храните, кулинарни изкуства и бизнес умения. Това е уникална за българския и европейски пазар програма, която предоставя научни познания с фокус върху кулинарните процеси.

Студентите се запознават с теми, свързани с химия, физика и микробиология на храните, технология на кулинарните процеси, икономика и маркетинг в ресторантьорството и хранителната индустрия. Бъдещите кулинари-технолози ще съчетават практически опит в кухнята с наука и технология на храните, за да творят нови ястия и вкусови преживявания.

Програмата по Кулинарни науки и технологии ще ви даде задълбочени познания за храните и кулинарните процеси. Тя ще Ви помогне да разработите нови продукти, нови техники на готвене, ще развие сетивата Ви и ще Ви даде познания за работа с най-съвременни технологии и готварски техники. Обучението се извършва от водещи майстор-готвачи и учени-специалисти в различни области на химията, биологията, икономиката, мениджмънта, туризма и гостоприемството.

Гаранция за качеството на програмата е партньорството с водещи реномирани международни асоциации от бранша като Асоциацията на изследователите-готвачи (Research Chefs Association), с образователни институции от чужбина и с бизнес организации с цел трансфер на иновации и добри практики и възможност за осигуряване на успешна професионална реализация на студентите след тяхното обучение.

Основните акценти на програмата са:

 • Иновативно съчетание между кулинарни изкуства, технология на храните и бизнес подход;
 • Задълбочено познание върху процесите, които протичат при кулинарната обработка на храните и продуктите;
 • Креативен подход при създаване на нови храни, напитки, ястия и вкусови преживявания, които съблюдават принципите на здравословност, безопасност, естетичност и икономическа ефективност;
 • Изучаване на традиционни и авангардни технологии на кулинарна обработка посредством работа с най-модерно кухненско оборудване;
 • Запознаване с най-новите тенденции в кулинарията, здравословната кухня и културните аспекти на храненето;
 • Управленски подход при планиране на операциите в кулинарното производство и насърчаване на предприемачески дух;
 • Възможност за практически опит в рамките на платени летни стажове в реномирани партньорски бизнес организации в областта на ресторантьорството и хранителната индустрия.

ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна бизнес реализация.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Място на обучение

Добрич

Език на преподаване

български/английски

Начало на учебния процес

октомври

Продължителност на обучението

3 години (6 семестъра)

Стипендии, такси и студентски заеми
Семестриална такса: 450 евро; Подробна информация за семестриалните такси за обучение и студентските заеми можете да видите чрез бутона по-долу.
Изисквания за прием
Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование. Владеенето на английски език е препоръчително, но не задължително. За да кандидатствате, попълнете този Формуляр и го изпратете на admissions@vum.bg.
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Програмата е направена в редовна форма на обучение.

Първи курс
• Приложна математика и физика (5 ECTS)
• Въведение в органичната химия и биохимия (5 ECTS)
• Химия и анализ на храните (5 ECTS)
• Микробиология на храните (5 ECTS)
• Информационни технологии (5 ECTS)
• Изследователски методи и статистика (5 ECTS)
• Техническа механика и инженерна графика (5 ECTS)
• Съвременно оборудване и технологично обзавеждане в кулинарното производство (5 ECTS)
• Въведение в технология на храните (5 ECTS)
• Методика и автоматизация на научните изследвания (5 ECTS)
• Хранене и нутрициология (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Летен стаж I (10 ECTS)

Втори курс
• Хигиена и безопасност на храните (5 ECTS)
• Въведение в кулинологията (5 ECTS)
• Органолептичен анализ (5 ECTS)
• Основи на кулинарните изкуства (5 ECTS)
• Регионална и международна кухня (5 ECTS)
• Технология на храните с животински произход (5 ECTS)
• Технология на храните с растителен произход (5 ECTS)
• Въведение в сладкарството и пекарството (5 ECTS)
• Кулинарни изкуства за напреднали (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Летен стаж II (10 ECTS)

Трети курс
• Разработка и дизайн на храни в кулинарните изкуства (5 ECTS)
• Маркетинг и бизнес среда (5 ECTS)
• Счетоводство и ценообразуване в кулинарния бизнес (5 ECTS)
• Въведение в гостоприемството и туризма (5 ECTS)
• Управление на операциите в ресторанта. F&B софтуер (5 ECTS)
• Разработка и внедряване на нови хранителни продукти:Бизнес аспекти (5 ECTS)
• Иновации и креативност в гастрономията и кулинарното изкуство (5 ECTS)
• Предприемачество в кулинарния бизнес (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Дипломен проект (10 ECTS)
• Дипломантски семинар
• Въведение в технологията и тенденциите на молекулярната кухня (5 ECTS)
• Антропология на храните (5 ECTS)
• Технология и дизайн на сладкарските изделия в кулинарните изкуства (5 ECTS)
• Технология и дизайн на хляб и хлебни изделия в кулинарните изкуства (5 ECTS)
• Управление на специални събития (5 ECTS)
• Конкурентоспособност на ресторантския бизнес (5 ECTS)
• Кетъринг (5 ECTS)
• Електронна търговия в кулинарните изкуства (5 ECTS)
• Социални психология и потребителско поведение (5 ECTS)
• Управление на човешките ресурси в кулинарния бизнес (5 ECTS)
• Кариерно развитие (5 ECTS)
• Социално предприемачество (5 ECTS)
• Екология (5 ECTS)
• Културно предприемачество (5 ECTS)

*Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.
Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.

• Агротуризъм (5 ECTS)
• Въведение в агробизнеса (5 ECTS)
• Електронен бизнес в аграрния сектор (5 ECTS)
• Растениевъдство (5 ECTS)
• Управленско консултиране в агробизнеса (5 ECTS)
• Компютърни мрежи (5 ECTS)
• Бизнес приложения (5 ECTS)
• Въведение в мултимедийните приложения и интернет (5 ECTS)
• Робономика (5 ECTS)
• Следващ чужд език (5 ECTS)
• Подводно културно наследство (5 ECTS)
• Eтнология (5 ECTS)
• Фолклористика (5 ECTS)
• Морска биология (5 ECTS)

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Завършването на програмата Кулинарни науки и технологии дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности, както в България, така и в чужбина.

Иновациите и творчеството в разработката на храни е ключов фактор за успех към променящите се потребителски тенденции и пазари. Специалността Кулинарни науки и технологии предоставя широка гама от компетенции и умения на бъдещите специалисти, което ги прави силно конкурентни в много сфери на професионална реализация като:

 • Кулинарни специалисти – технолози, които познават и владеят разнообразни кулинарни техники и имат богат практически опит в индустрията;
 • Експерти-технолози в хранителната индустрия;
 • Специалисти-консултанти в областта на храненето, храните и законодателството свързано с хранителната индустрия;
 • Продуктови мениджъри и маркетинг-експерти в областта на храните;
 • Специалисти по качество и безопасност на храните;
 • Експерти-изследователи в областта на храненето, с акцент създаване на нови храни, ястия, продукти и кулинарни техники;
 • Специалисти в областта на креативните индустрии, свързани с храните и храненето, включително медии, уеб-базирани платформи, културни събития и фестивали и пр.;
 • Предприемачи, собственици и управители на заведения за хранене и бизнес организации, свързани с производството, доставката, предлагането и консумацията на храни и хранителни продукти.

ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

× How can we help you? Available from 00:00 to 23:59