fbpx

Защо да избера Бизнес администрация във ВУМ?

Записвайки се във ВУМ, вие предприемате пътешествие, което ще промени начина Ви на мислене и ще Ви подготви за успешна бизнес кариера!

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции,  предлагащи образователна програма по бизнес администрация в България. Обучението е изцяло на английски език, а студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University, Великобритания.

✔️ Бакалавърската програма по Бизнес администрация подготвя специалисти в областта на администрацията, управлението, организирането и ръководенето на екипи, планирането и контролирането на процеси, задачи и проекти. Студентите придобиват важни теоретични знания по икономика, управление, маркетинг, право, финанси и счетоводство, както и практически умения като лидерство, управление на конфликти, организационно поведение, работа със съвременни информационни системи и много други.

✔️ Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната бизнес практика. С други думи, нашата цел е да развием способността Ви да мислите критично и да анализирате всички функционални области на бизнеса в различни институционални и организационни контексти. До края на курса на обучение ще бъдете предприемачи със сериозни познания в областта на бизнес администрацията, богата интеркултурна осведоменост и иновативно мислене, готови да дадат своя принос за позитивни промени на бизнес средата.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в  учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна бизнес реализация.

Важна информация

Всички модули в програмата по Бизнес администрация се преподават изцяло на английски език. Сформират се малки групи с цел насърчаване на междукултурния диалог и интерперсоналните контакти. Като водещо бизнес училище в Източна Европа, ВУМ има изключителната привилегия да предлага през целия период на обучение програми, водещи до получаване на британска диплома от Cardiff Metropolitan University, UK. При това без обичайното изискване студентите да прекарат семестър или академична година в Обединеното кралство. Студентите на ВУМ следват синхронизирана учебна програма с колегите си в Cardiff Metropolitan University и следва да отговарят на същите високи стандарти както в процеса на обучение, така и при полагане на изпити.

Място на обучение

Варна

Език на преподаване

английски

Начало на учебния процес

октомври/ февруари

Продължителност на обучението

3 години (6 семестъра)

Стипендии, такси и студентски заеми.

Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми

Изисквания за прием
Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност, добри резултати от дипломата за средно образование и добро ниво на владеене на английски език.
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Учебна програма

Програмата по Бизнес администрация е направена в редовна форма на обучение. Часовете се провеждат от понеделник до петък, включвайки лекции и практически занятия по предварително утвърден график.

Първи курс
(Студентите получават 70 кредита от задължителни модули)
Втори курс
(Студентите получават 60 кредита от задължителни модули и 10 кредита от избираеми)
Трети курс
(Студентите получават 40 кредита от задължителни модули и 20 кредита от избираеми)
 • Икономика (10 ECTS)
 • Управление на човешките ресурси (5 ECTS)
 • Стратегически мениджмънт (10 ECTS)
 • Счетоводство (5 ECTS)
 • Организационно поведение (10 ECTS)
 • Лидерство и управление на промяната (10 ECTS)
 • Бизнес комуникации (5 ECTS)
 • Маркетингови изследвания (5 ECTS)
 • Английски език (5 ECTS)
 • Мениджмънт (5 ECTS)
 • Английски език (5 ECTS)
 • Втори чужд език (5 ECTS)
 • Английски език (5 ECTS)
 • Предприемачество и управление на проекти (5 ECTS)
 • Дипломна работа (10 ECTS)
 • Изследователски методи и статистика (5 ECTS)
 • Междукултурни познания за бизнеса (10 ECTS)
 • Дипломантски семинар
 • Информационни технологии (5 ECTS)
 • Управленско счетоводство (5 ECTS)
 
 • Маркетинг и бизнес среда (10 ECTS)
 • Втори чужд език (5 ECTS)
 
 • Финанси (5 ECTS)
 • Летен стаж II (10 ECTS)
 
 • Втори чужд език (5 ECTS)
  
 • Летен стаж I (10 ECTS)
 

 

Кариерно развитие

✔️ Завършването на програмата по бизнес администрация дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности за професионалисти в множество сектори, сред които търговия, образование, държавен и частен бизнес и други.

✔️ Успешно завършилите курса на обучение намират успешна професионална реализация в широк кръг организации, фирми и институции, както в България, така и в чужбина. Освен като мениджъри в стопански и нестопански организации, нашите студенти са подготвени да се справят и с предизвикателствата на частното предприемачество, да създават, ръководят и развиват печеливш собствен бизнес.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×