fbpx

Направи следващата крачка в професионалното си развитие с Висше училище по мениджмънт!

Информация за предлаганите от нас специалности за придобиване на ОКС „Магистър“ и възможностите за придобиване на две дипломи – българска и британска, можеш да намериш тук.

Във Висше училище по мениджмънт  предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите, решили да продължат своето образование в предлаганите от нас магистърски програми. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност, добри резултати от бакалавърската степен и високо ниво на владеене на английски език.

В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ

Стъпки за кандидатстване при граждани на ЕС и ЕИП

Подаване на документи

За кандидатстване във Висше училище по мениджмънт са необходими следните документи:

1) Надлежно попълнени формуляри за кандидатстване на Висше училище по мениджмънт и Cardiff Metropolitan Universit

2) Копие от диплома за висше образование или писмо, потвърждаващо годината и семестъра, ако се кандидатства предварително

3) Копие от приложението с оценките към дипломата за висше образование или академична справка с резултатите от обучението до момента, ако се кандидатства предварително

4) Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)

5) 2 броя писма за препоръка (на английски език, съдържащи препоръки от преподавател и/или работодател, контакти, подпис и печат на препоръчителя)

6) Автобиография на английски език

7) Мотивационно писмо

8) Копие от лична карта или паспорт

Документите се изпращат сканирани на електронна поща admissions@vum.bg. 

Граждани на страни извън ЕС и ЕИП

Подаване на документи

За кандидатстване във Висше училище по мениджмънт са необходими следните документи:

1) Надлежно попълнени формуляри за кандидатстване на Висше училище по мениджмънт и Cardiff Metropolitan University

2) Копие от диплома за висше образование или писмо, потвърждаващо годината и семестъра, ако се кандидатства предварително

3) Копие от приложението с оценките към дипломата за висше образование или академична справка с резултатите от обучението до момента, ако се кандидатства предварително

4) Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)

5) 2 броя писма за препоръка (на английски език, съдържащи препоръки от преподавател и/или работодател, контакти, подпис и печат на препоръчителя)

6) Автобиография на английски език

7) Мотивационно писмо

8) Копие от лична карта или паспорт

Документите се изпращат сканирани на електронна поща admissions@vum.bg.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×