vum-logo-header-BG

Поредно събитие в подкрепа на туристическия бранш, устойчивото развитие и въвеждането на иновации ще домакинства Висше училище по мениджмънт. Форумът е с международно участие и ще се проведе на 19-ти и 20-ти юни от 9,30 ч. в конферентната зала на ВУМ, като е насочен към промотиране на предприемачеството, квалификацията и заетостта на младите хора при управлението и иновирането на сектора на гостоприемството.

Програмата на семинара комбинира лекционни, демонстрационни и изложбени сесии. В сутрешните часове на всеки от двата дни ще бъдат дискутирани важни аспекти от развитието на сектора, ролята на младите хора, новите тенденции и иновации, които променят бизнеса, след което изявени български предприемачи ще споделят своя опит при въвеждането на нови туристически услуги и продукти – мобилни приложения, събития и атракциони.

С демонстрация на новаторски техники при подготовката на храна и напитки от 15,30 часа във всеки от двата дни пък ще бъде открит обособеният панел „Трудова борса“. В рамките на тази сесия ще бъдат представени възможностите за допълнителна квалификация, кариерно израстване и заетост в балканско-средиземноморския регион. Търсещите възможност за работа по професии в сферата на туризма и гостоприемството ще имат възможността да се информират за свободните работни позиции и да осъществят пряк контакт с работодатели.

Участието в събитието е безплатно. Форумът е отворен за представители на бизнеса от сферата на гостоприемството, неправителствения сектор, ученици и студенти, както и за други заинтересовани страни. Необходимо е предварително потвърждение на участието, което може на направите тук.

Събитието е част от проект ХЕЛИКС: „Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в региона Балкани – Средиземно море“, който се финансира по Програма Interreg V-B Балкани – Средиземно море 2014-2020.

By Admin