fbpx

По време на Кариерно Изложение 2017 се проведоха срещи между работодатели и представители на академичната общност на ВУМ. Целта на срещите бе обсъждане на учебните планове и дисциплини по специалностите във висшето училище, както и провеждане на анкетни проучвания, насочени към представители на бизнеса, по повод обратна връзка за съдържанието на програмите на обучение, представянето на студентите по време на стажовете си при съответните компании и получаване на препоръки за кариерното развитие на студентите.

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00