fbpx

Да бъдеш успешен означава да се развиваш стъпка по стъпка и да приемеш промяната като постоянна величина.

С решение на Народното събрание на Република България от 21 май 2015 г.,
публикувано в Държавен вестник, бр. 38 от 26 май, 2015 г., с.7, Висше училище Международен колеж – Албена (ВУМК) е преобразувано във Висше училище по мениджмънт (ВУМ).

През април 1998 г. Висше училище Международен колеж (сега Висше училище по мениджмънт) получава първоначална институционална акредитация от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация. В последствие създаването на новата институция за висше образование е одобрено с Наредба на Министерския съвет на Република България от 23 август, 1998 г. Висше училище Международен колеж – Албена (сега Висше училище по мениджмънт) е официално открито по силата на Решение на Народното събрание на Република България от 5 май, 1999 г., публикувано в Държавен вестник, бр. 44 от 12 май 1999 г. с. 1.

ВУМ е официално акредитирано специализирано висше училище, с пореден номер 13, от Министерство на образованието и науката (МОН) в България, както и от Британската акредитационна комисия (BAC), създадена през 1984 г., член на Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование (ENQA), (можете да видите сертификат тук).

Системата за управление на ВУМ е оценена и сертифицирана в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 (можете да видите сертификат тук.)

наоаcemanbac

× How can we help you? Available from 00:00 to 23:59