vum-logo-header-BG

Акредитация

Да бъдеш успешен означава да се развиваш стъпка по стъпка и да приемеш промяната като постоянна величина.

С решение на Народното събрание на Република България от 21 май 2015 г.,
публикувано в „Държавен вестник бр. №38“. Висше училище Международен колеж – Албена (ВУМК) е преобразувано във Висше училище по мениджмънт (ВУМ).

 

През април 1998 г. Висше училище Международен колеж (сега Висше училище по мениджмънт) получава първоначална институционална акредитация от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация. В последствие създаването на новата институция за висше образование е одобрено с Наредба на Министерския съвет на Република България от 23 август, 1998 г. Висше училище Международен колеж – Албена (сега Висше училище по мениджмънт) е официално открито по силата на Решение на Народното събрание на Република България от 5 май, 1999 г., публикувано в Държавен вестник, бр. 44 от 12 май 1999 г. с. 1.

vestnik