vum-logo-header-BG

Академични школи

hat-for-dmom-vum-EN

Академична школа по бизнес и маркетинг

hat-for-dmom-vum-EN

Академична школа по хотелиерство и мениджмънт в туризма

Academic-schools-vum-EN-header-image

Бакалавърски програми

  • Бизнес aдминистрация (BA)

Записвайки се във ВУМ, Вие предприемате пътешествие, което ще промени начина Ви на мислене и ще Ви подготви за кариера с летящ старт! Крайните резултати и цялостното преживяване зависят от Вашето отношение и подход по време на следването Ви.

  • Маркетинг и мениджмънт (BA)

Навярно сред всички функционални области в бизнеса, маркетингът е от най-решаващо значение. Да си успешен в маркетинга означава да си успешен мениджър. Крайните резултати и цялостното преживяване зависят от Вашето отношение и подход по време на следването Ви.

  • Международни финанси и търговия (BA)

Нашата програма Международна търговия и финанси представлява специализиран курс на обучение, разглеждащ международните измерения на икономиката. Микроикономиката изследва поведението на индивидите и фирмите при вземането на решения относно разпределянето на ограничени ресурси. Макроикономиката изследва това икономическо поведение.

  • Софтуерни системи и технологии (BSc)

Програмата Софтуерни системи и технологии акцентира върху математиката, програмните езици, операционните системи и усъвършенстваните структури от данни.  • Хотелски мениджмънт (BA)

Програмата Хотелски мениджмънт има 20-годишна история, като за този период стотици завършили са влезли в хотелиерската индустрия в България и в над 50 други страни в света. Крайните резултати и цялостното преживяване зависят от Вашето отношение и подход по време на следването Ви.

Магистърски Програми

  • Магистратура по Бизнес Администрация (MBA)

Висше училище по мениджмънт е една от водещите образователни институции предлагаща MBA програма в България. Това е едно от малкото места в страната, в което студенти учат международен мениджмънт в реална международна среда. Курсовете по програмата се преподават изцяло на английски език, а групите са малки като по този начин се насърчава междукултурния диалог и създаването на професионални връзки. Благодарение на заслужените международни и местни признания, ВУМ е класиран като топ българско висше бизнес училище, спечелило доверието на своя академичен британски партньор Cardiff Metropolitan University. Благодарение на това партньорство, студентите на ВУМ имат възможността да се дипломират с британски магистърски дипломи, без да прекарват 1 година в чужбина, като обучението им се извършва изцяло в корпусите на ВУМ (Варна или София).

  • Магистратура по Международно Хотелиерство и Мениджмънт на Туризма (MSc)

Този курс е предназначен за повишаване на знанията и уменията в управлението на туристически/хотелски обекти и събития. Нашият интензивен и всеобхватен подход на обучение ви подготвя за широка гама кариерна реализация в сферата на хотелиерството, транспорта и туризма. Магистърската степен по “Международно хотелиерство и мениджмънт на туризма” (IHTM) е изцяло съобразена и напълно синхронизирана с учебната програма на класния университет Кардиф Метрополитен, отговаряйки на неговите високи стандарти за оценка.
Магистърската степен на ВУМ по “Международно хотелиерство и мениджмънт на туризма” (IHTM) се нарежда на 47 място в международната класация на Eduniversal за най-добри магистърски степени по хотелски мениджмънт в света!