vum-logo-header-BG

Висше училище по мениджмънт обявява старта на нов проект – IDEA: Intergenerational Dialogue for Europe Awareness, финансиран по програма Еразъм+. Университетът е партньор в консорциум, заедно с 3 младежки организации – Società Cooperativa Sociale Fuori dal Sommerso, Италия (водещ партньор), Inter Alia, Гърция и Solution: Solidarité & Inclusion, Франция. Проектът стартира на 1 април 2020 г., а през изминалата седмица се проведе първата партньорска онлайн среща.

Основният проблем, за решаването на който ще работи консорциумът, е липсата на диалог и взаимно разбиране и връзка между по-възрастните и по-младите поколения. Съвременните демократични общества са приобщаващи: в идеалния случай всички граждани трябва да участват в процеса на създаване на политики. На практика, обаче, някои граждани участват повече от други и определени групи остават до голяма степен недостатъчно представени. Липсата на диалог между тези две групи води до неразбиране на нуждите на другите.

Проектът IDEA цели да стимулира диалога и солидарността между поколенията и да насърчава европейските ценности. Партньорите ще събират и разпространяват добри практики в страните на партньорството относно диалога между поколенията, за да сравнят как младите и възрастните хора могат да си взаимодействат, за да постигнат взаимно разбиране. Проектът ще бъде изпълнен по методологията на Човешката библиотека.

By Admin