vum-logo-header-BG

Последният работен семинар на партньорите по проекта „Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в региона Балкани – Средиземно море“  се проведе в университета „Луиджи Гуракучи“ в Шкодра, Албания.

Екипът за управление на проекта и експерти от сферата на туризма и гостоприемството разгледаха и обсъдиха успешните резултати и планираха стъпки за тяхното мултиплициране, както и възможности за по-нататъшно сътрудничество с цел постигане на устойчивост на проекта.

Водещ партньор по проектa е Висше училище по мениджмънт, а управляващият консорциум обединява общата визия на още 6 организации от територията на програмния регион. Сред тях са 4 висши училища (университета на Тесалия, Гърция, университета „Александър Моисиу“ в Дуръс и университета „Луиджи Гуракучи“ в Шкодра, Албания, Института по икономика към университета „Св. Св. Кирил и Методий“ в Северна Македония), 1 клъстерна организация (Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“, България) и 1 търговско-промишлена палата („Македонско българска търговска палата“). Основната цел на проекта е да се повиши компетентността за изграждане на устойчив бизнес и иновации, особено сред малките и средни предприятия и предприемачи в туристическия сектор на Балканите, чрез създаване на общности за обучение и обмен, инструменти и съвместни образователни продукти, насочени към укрепване на специфични за сектора умения за устойчиво развитие и въвеждане на технологични и управленски иновации.

Работният семинар се провежда в рамките на проект „Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в региона Балкани – Средиземно море“ по Договор № BMP1/1.3/2616/2017, съфинансиран от Европейския съюз и националните бюджети на участващите страни.

By Admin