vum-logo-header-BG

Пандемията COVID-19 предизвика значителни здравни, социални и икономически сътресения във всяка страна по света. Все още е трудно да бъдат количествено измерени социалните и икономически поражения, но може да се предположи, че мащабът им е огромен. Негативните последствия за културните и творческите индустрии (КТИ), които като цяло са уязвими от резки промени в бизнес средата и обществото, са дори много повече. Прегледът на икономическото въздействие на ЮНЕСКО `Културните и творческите индустрии във време на COVID 19`, представен през месец юни 2021.

Разгледайте целият бюлетин онлайн ТУК.

 

By Admin