vum-logo-header-BG

Banner opening_1EN

Уважаеми студенти, колеги, приятели!

Добре дошли за началото на академичната година на 28-ми септември 2015 в 10:00 часа в кампуса на ВУМ Добрич – адрес: ул България 3, 1-ви етаж, както и в 18:00 часа във Варна – адрес: ул.Оборище 13А. Там ще преоткрием ВУМ без вратовръзка и костюм, а с добри думи и ведро настроение.

Допълнително ще Ви предоставим подробна програма на събитието, която ще включва представяне на членовете на ВУМ, отговарящи за различните аспекти на Вашия академичен и неакадемичен опит. Също кратка, но полезна информация относно важни дати и учебния план, услугите на нашия кариерен център, на нашата библиотека, информационния комплекс, спортни съоръжения и др.

Висше Училище Международен Колеж, България се трансформира във Висше Училище по Мениджмънт с решение на Народното събрание на Република България, публикувано в Държавен вестник на 26-ти май, 2015.

Ние ще Ви предоставим различна гледна точка и ще ви помогнем да превърнете успеха си в навик чрез новаторски идеи и нови стремежи.

Бихме искали да Ви представим накратко с новия ВУМ (бивш ВУМК) на www.vum.bg . Очаквайте сайта да излезе наживо скоро!

Ние очакваме с нетърпение да Ви посрещнем!

Екипът на ВУМ

Присъствието е задължително за първокурсниците и силно се препоръчва за всички от втора, трета година и магистърска степен студенти, редовни и задочни. Моля, потвърдете присъствието си на събитието не по-късно от 23-ти септември 2015 на email: students@vumk.eu

By Admin