fbpx

Ректор на Висше Училище по Мениджмънт

Член на Висшия статистически съвет на България Член на клубния съвет, Клуб „Икономика 2000”

Академични степени:

🎓 Доктор по икономика, Научна степен „доцент”, Икономически институт на БАН, гр. София, България, 1990г.

🎓 Доктор по икономика, Икономически институт на БАН, гр. София, България, 1990г.

🎓 Магистърска степен по Политическа икономия, Университет Санкт Петербург, Русия, 1980г.

🎓 Бакалавърска степен по Икономическа социология, Университет за национално и световно стопанство, София, Българияр, 1976

🎓 Дисциплини на преподаване на български и английски език:

🎓 Икономика

🎓 Бизнес среда

🎓 Човешки ресурси

Изследователска сфера

✔️ Икономика и социално-икономически ситуации

✔️ Радев, Т. «Демографски въпроси и перспективи за повишаване на раждаемостта в България», София, Г. Кирков изд. 1984

✔️ Радев, Т. и др. «Брутен вътрешен продукт в международно съпоставяне», София, Издателска къща на БАН, 1989

✔️ Радев, Т. и др. «Условия, фактори, динамика и ефикасност на икономическия растеж на България (1986-2010) – Прогноза», София, Издателска къща на БАН, 1989

✔️Радев, Т. и др. «Нови аспекти на колективно договаряне», София 1993

✔️ Радев, Т. и др. «Приватизационният процес в Централна Европа», Университетско издание – Централна Европа, Лондон 1993

✔️ Радев, Т. «Минимално заплащане, колективно договаряне и безработица в България», глава от книгата «Минимално заплащане в Централна и Източна Европа: от защита до бедност», ILO – Централен и Източно-европейски екип, Будапеща, Oxford University Press, 1995

✔️ Радев, Т. «Икономическо развитие на страните от СМЕА през 1984-1985»,  (публикувано на английски и руски езици), Икономическа мисъл, Научен журнал на БАН, 1986

✔️Радев, Т. и др. «Показатели «Национален доход» и «Брутен вътрешен продукт» в международно сравнение », Икономическа мисъл, Научен журнал на БАН, 1989 г.

✔️ Радев, Т. «Сравнителен анализ на системите за социално застраховане и на социалните разходи в България и страните от Европейския съюз», Икономически изследвания бр.6 1997, №1,  Икономически институт БАН

✔️Радев, Т. “Сравнение на Брутния вътрешен продукт на Източно-Европейските страни”, Икономическа мисъл, №6, 1992

✔️ Радев, Т. «Специфични черти на прехода към съвременни социални протекционни системи в България и други източно-европейски държави», Семинар в Будапеща, февруари 1993

✔️ Радев, Т. «Договаряне на минимално заплащане и безработицата в България», Analyze Economique des Bas Salaries at des Effects du Salaire Minimum, Actes du Colloque, 1993.

✔️ Радев, Т. «Политиката на фискални ограничения при евиличаване на заплатите в България», Доклад за международната конференция «Трудовия пазар и реформите в българската индустрия», организирана в София от ILO, 18-20 май 1993

✔️ Радев, Т. и Сивов, В. «Анализ на социално-икономическата ситуация в България», проект за белия доклад на КТ «Подкрепа», отнасящ се до правителствената политика, март 1995

✔️ Радев, Т. и всички «Трудови пазари, заплати и социално осигуряване в Централна и източна Европа», Съавтор на Страници за България, Брюксел 1995

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×