vum-logo-header-BG

В рамките на работата си по проект PRO EXTOUR Висше училище по мениджмънт – Варна създава Черноморски хъб за преживенчески туризъм.

Хъбът ще работи като отворена лаборатория, в която представители на бизнеса, научните среди, предприемачи, обучаващи се и опитни професионалисти ще могат да се срещат, обменят идеи, знания и опит, и заедно да създават проекти за развитие на преживенческия туризъм с фокус върху културното и историческото наследство.

Пилотната инициатива, с която официално ще стартира работата на Хъба е обучение за разработване и представяне на туристически продукт или услуга, с фокус върху културното и историческото наследство. В него могат да се включат младежи (лица до 30-годишна възраст), които имат интерес към туризма и културното и историческото наследство на страната.

Програмата на курса включва поредица от срещи с експертите от хъба, разработване на екипен проект за туристически продукт или услуга с фокус върху културното и историческо наследство, както и (по желание на участниците) посещение на действащи обекти и мероприятия. Занятията ще се организират в хибридна форма (онлайн и присъствени класове), отчитайки епидемичната обстановка в страната и възможностите на участниците.

Обучението е напълно безплатно и ще се проведе в периода декември 2021 – март 2022 година, а през април 2022 г. ще се състои заключителна среща с представители на туристическия бранш и инвеститори, на която участниците ще могат да презентират свои проекти, разработени в рамките на курса.

Желаещите да се включат, могат да кандидатстват не по-късно от 01 Декември 2021 година чрез тази форма.

Кандидатите, преминали успешно процедурата на подбор ще бъдат информирани не по-късно от 6 декември 2021 г.

Участниците в обучението ще имат и следните предимства:

  • Ще научат повече за културното и историческо наследство на страната ни
  • Ще развият своите умения в областта на предприемачеството, планирането и промотирането на идеи
  • Ще получат възможност да се запознаят и комуникират с интересни лектори и експерти
  • Ще могат безплатно да посетят действащи вече в страната ни места или събития с фокус върху културното и историческо наследство
  • Ще натрупат ценен опит, незабравими емоции и полезни контакти
  • На финалното събитие ще получат сертификат за участие
  • И разбира се – ще са сред първите, които ще бъдат поканени в последващите дейности по проекта – младежки предприемачески лагери в България, Гърция, Грузия и Армения, Международен форум посветен на преживенческия туризъм с фокус върху културното и историческо наследство и др.

За въпроси, свързани с обучението, обърнете се към vesselina.dimitrova@vumk.eu

Повече за проект PRO EXTOUR:

https://proextour.eu/

https://www.facebook.com/PROEXTOUR/

By Admin