vum-logo-header-BG
На 18 август (сряда) Висше училище по мениджмънт планира да проведе финалните две събития в рамките на проект “Building Intercultural Competences: Sharing Good Practices (BIC)” (финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз), чиято основна цел е да подпомогне развитието умения за общуване в интеркултурна среда у младите хора:
> от 11:00 до 12:30 ще се проведе интерактивна онлайн сесия с младежи (лица на възраст до 30 години), които имат интерес да развият/подобрят своите умения за общуване в интеркултурна среда. Линк към формата за регистрация: https://fb.me/e/1SdmJsapu
> от 14:00 до 15:30-16:00 ще се проведе среща, отворена както към млади хора, така и към представители на различни младежки организации. На събитието ще бъдат предстатвени добри практики, с помощта на които по-успешно може да се създава и поддържа интеркултурна среда в младежките организации. Линк към формата за регистрация: https://fb.me/e/45vwDr8AQ
Участието и в двете събития е безплатно, като се изисква единствено предварителна регистрация на посочените по-горе линкове. Работният език и на двете мероприятия е английски. Срещите ще се проведат онлайн в платформата Google Meet.

By Admin