vum-logo-header-BG

На 31.10.2023 в зала 410С на Висше училище по мениджмънт ще се проведе конференция на тема “Практическото професионално образование и обучение в дигиталния свят“ в рамките на проект VET@HOME – Пилотиране на виртуални практически обучения за професионално образование и обучение по кулинарни изкуства.

Събитието има за цел да представи разработените по проект VET@HOME продукти и подходи, които могат да бъдат приложени в системата на професионално образование и обучение (ПОО) в България с цел реформиране и адаптиране на ПОО след 2020 г. и промените, предизвикани от COVID-19 пандемията.

Във фокуса на конференцията ще бъде споделянето на резултатите и експериментирането на разработените от партньорите по проекта модулна учебна програма за виртуално практическо обучение по професия „Готвач“ и платформа за електронно обучение за провеждане на такива курсове. Ще бъде споделен опитът, натрупан от партньорите и обобщен в Протокол и ръководство за обучители и фирмени наставници – как да провеждат онлайн курсове за практическо професионално обучение. Ще бъде обсъдено приложението на пътната карта за интегриране на резултатите от проведено практическото обучение в дистанционен режим в професионалните квалификации. Събитието ще търси в дискусионен формат решения на проблемите пред ПОО по професии, в които практическото обучение беше силно затруднено, поради ограниченията, наложени от пандемията.  Не на последно място, конференцията е насочена и към засилване на сътрудничество между бизнеса и доставчиците на ПОО, както и очертаване на препоръки за реформи в политиките, които да осигурят гъвкавост при провеждането на практическо ПОО в условия на дистанционен режим, без да се прави компромис с неговото качество.

За участие в събитието са поканени:

  • доставчици на професионално образование и обучение (ЦПО и професионални училища) и обучаеми в системата на ПОО;
  • представители на бизнеса и браншови организации в кулинарните изкуства и хранителната индустрия;
  • заинтересовани лица и организации от придобиване и/или повишаване на квалификацията на работещите в областта на кулинарните изкуства и хранителната индустрия;
  • национални и/или регионални органи, отговорни за или формиращи политиките в ПОО и др.

В следобедната сесия ще се проведе Информационен ден, в който представители на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) ще представят новата Информационна система (ИС), приложима за ЦПО.

Участието в конференцията е безплатно, като поради ограничения брой места, молим да потвърдите своето участие предварително на тел.: +359 58 655 626  или имейл icollege.bg@gmail.com.

Пълната програма на събитието може да намерите тук.

Повече за VET@HOME може да научите на уебсайта (www.vet-at-home.eu) и Фейсбук страницата (@VETatHomeEurope) на проекта.