vum-logo-header-BG

Висше училище по мениджмънт и Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ имат удоволствието да поканят всички заинтересовани страни за участие във Финалната конференция по проект „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, която ще се проведе на 31 януари 2023 г. (вторник) от 13:30 ч. на адрес: ул. „Оборище“, № 13а, ет. 2.

PRO EXTOUR е проект, който има за цел да популяризира туризма, основан на преживяванията, като път за устойчиво развитие на туристическия бизнес, чрез валоризиране потенциала на местното наследство и култура, иновативни решения и трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн. Той се изпълнява с подкрепата на Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014 – 2020“ в рамките на договор за безвъзмездна помощ BSB-1145.

Заключителната конференция по проект PRO EXTOUR има за цел да представи концепцията „туризъм на преживяванията“, около която се развиха дейностите по проекта, и как тя е приложима в контекста на българския туризъм и в обучението на кадри за сектора на туризма и гостоприемството. Ще бъдат представени резултатите от направените проучвания и препоръки за подобряване на политиките за постигане на устойчивост, образователните инициативи на Черноморския хъб за преживенчески туризъм,  он-лайн образователни и видео-ресурси, създадени в рамките на проекта.

Ще бъдат представени местни добри практики и примери за туристически дейности и продукти, които са фокусирани върху предоставянето на автентични преживявания на посетителите и туристите, чрез културното и културно-историческото наследство на региона.

За участие в събитието са поканени:

  • Представители на туристическия бизнес и предприемачи в сферата на гостоприемството (тур оператори и туристически агенции, ресторантьори, хотелиери);
  • Представители на браншови и секторни организации, съюзи и обединения в сферата на туризма и гостоприемството;
  • Представители на висши учебни заведения, научни среди, изследователи, културни институции;
  • Централни/регионални/местни власти, които отговарят за съставянето на политиките в областта на туризма;
  • Широката общественост и потребители;
  • Медии и други заинтересовани групи и лица.

Програмата на събитието може да видите тук.

Участието в събитието е безплатно, като поради ограничения брой места, молим да потвърдите своето участие най-късно до 30.01.2023 г. на един от посочените по-долу контакти за връзка с екипа на проекта или на този линк към GOOGLE формуляр за регистрация за събитие.

За тези, които нямат възможност да ни посетят лично, даваме възможност за он-лайн участие след регистрация на следния линк: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0oceqorzMsG91Q6DjnAfu4I33vqfRGxS_2

ЗА ВРЪЗКА С ЕКИПА НА ПРОЕКТА:

гр. Варна, ул. „Оборище“, №13а                                           Интернет страница: proextour.eu

тел.: +359 52 620 871                                                                  Facebook страница: PROEXTOUR

e-mail: vum.projects@gmail.com

              projects_dept@vumk.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *