vum-logo-header-BG

По повод 1 октомври – Международния ден на възрастните хора, имаме удоволствието да ви представим финалния доклад от вторичното изследване на диалога между поколенията в Италия, Франция, Гърция и България.

Документът е резултат от първата фаза на проект INTERGENERATIONAL DIALOGUE for EUROPEAN AWARENESS (IDEA)”, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

В следващите месеци екипът на проекта ще вземе участие в обучение за работа по метода на „Живите библиотеки“ (Human Library). Предстои ни и провеждане на няколко местни мероприятия („живи библиотеки“), в страните, включени в проекта.

By Admin