vum-logo-header-BG

Иновациите се създават в резултат на обмяна на идеи, споделяне на опит и експертиза! Тъй като екипът на ВУМ винаги се стреми към развитие и иновации, ние сме щастливи, когато създаваме и усещаме чувство на свързаност с партньорските ни институции. Именно в този дух преминава посещението на нашите представители във Висшето училище за бизнес в Загреб.
Директорът на отдел „Маркетинг и прием“ Сияна Смолецова и координаторът Силвия Куманова се запознаха със структурата и дейността на релевантните звена в партньорския на ВУМ университет и споделиха идеи и опит със заместник декана по международно сътрудничество Желика Завишич и заместник декана по научно-изследователска дейност Доротея Милаш. Срещи се проведоха и с ръководителите на отделите „Прием“ и „Счетоводство и маркетинг“.

[nemus_slider id=“44915″]

By Admin