vum-logo-header-BG

Международна конференция в рамките на проект LOC FOOD: „Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“ се проведе във Висше училище по мениджмънт във Варна.

Събитието бе открито от проф. д-р Станислав Иванов, зам.-ректор по научно-изследователска дейност на варненския университет и Анастасиос Зафейридис, представител на Министерството на вътрешните работи на Република Гърция. Участници от България, Гърция, Румъния, Молдова и Украйна разказаха за националните системи за традиционни храни, постиженията по придобиване на географски означения за произход и перспективите и предизвикателствата в тази посока. Експертите обсъдиха и възможността за използване на храните като отличителна черта за превръщане на Черноморския регион в атрактивна туристическа дестинация.

Фокусът на конференцията бе върху придобиващите все по-широка популярност напоследък географски означения за произход – географски указания, наименования за произход, храни с традиционно-специфичен характер. Тези европейски знаци открояват специфичните за даден регион храни и продукти, чиито характерни качества и вкус са в резултат на уникалните дадености на региона и запазените кулинарни и стопански традиции, като по този начин предоставят множество ползи, както за самите производители, така и за местния социален и икономически растеж. Те създават и условия за промотиране на културното богатство на съответната страна.

В откриващия панел на събитието от Брюксел се включи проф. Иво Христов, член на Европейския парламент, който разясни европейската политика за качество и предназначението на географските указания. „За мен е удоволствие да говоря пред вас по тема, която е важна както за просперитета на регионите, така и за културното ни наследство. Нараства търсенето на селскостопански продукти и храни с разпознаваеми специфични характеристики и най-вече свързани с географския им произход“, допълни още Иво Христов.

Националната програма за местни традиционни и регионални традиционни храни в България бе представена от Георги Събев, политически съветник в Европейския парламент и бивш заместник-министър на земеделието. „Програмата е 10-годишна, стартира през 2021 г., а в рамките и са предвидени редица мерки, които целят повишаване осведомеността за местните и регионалните традиционни продукти в България. Целта и е всички да се обединят и да работят заедно, да се върнат на пазара българските продукти“, сподели Георги Събев.  Той допълни още, че са предвидени мерки за адаптиране на законодателството за съдействие на производителите и включване на всички заинтересовани страни – хранително-вкусовата промишленост, туристическия сектор, културните институции, висшите учебни заведения, които работят в сферата на местните храни. Стана ясно, че предстои да се създаде обща национална база, която да показва различните традиционни продукти от различните части на страната.

„Щастливи сме, че първото ни присъствено събитие е тук, във Варна. Акцент поставяме на по-доброто и по-активното използване на географските означения за запазване на местната идентичност на храните или на знанието как тези храни се произвеждат, както и повишаване на информираността и обучение как тези схеми могат да се използват първо за запазване на това, което имаме и второ за по-доброто му представяне на пазара. Самите географски означения са по-скоро международен стандарт, който е съотносим към правата за интелектуална собственост“, сподели Цветалина Генова, ръководител на отдел „Проекти и приложни изследвания“ във ВУМ. Тя поясни, че по този начин се защитава колективно знание за производството на даден продукт, както и правата на определена група от производители, за да може заедно да използват тези знаци и да излизат на пазара, което у нас все още не е факт. Допълни също, че в следващия програмен период има предвидено финансиране за защита за географските означения, което ще е от полза за производителите.

Потенциалът и устойчивостта на българските храни и селскостопански продукти бе разгледан от експертите от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ – БАН).  Местните традиционни, пренебрегвани и нововъведени зърнени култури и тяхното приложение в гастрономията представи д-р Христо Стоянов, селекционер от Добруджанския земеделски институт – гр. Генерал Тошево.

Събитието завърши с кръгла маса за представяне на заинтересовани страни и обмяна на опит, в която участниците имаха възможност да споделят своите идеи и да идентифицират потенциални теми от взаимен интерес, с цел бъдещо сътрудничество и нови инициативи.

Статии от БТА:

Ще бъде изградена национална база данни за традиционните регионални продукти

Страните от Източна Европа все още не ползват активно географските означения за произход, според експерт

Проект „Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“ (LOC FOOD) валоризира потенциала, който имат местните, традиционни селскостопански продукти за развитие на селските икономики от черноморския регион. Той се стреми да увеличи видимостта на хранителни продукти, произведени на местно ниво с изключителен вкус и качество, да подпомогне съхранението и производството им и да предложи добавена стойност за развитие на местната общност. Проектът се финансира от СОП „Черноморски басейн 2014 – 2020“.

[nemus_slider id=“44733″]

By Admin