vum-logo-header-BG
academic books

Уважаеми студенти,

На 17.04.2017 започва кампанията за кандидатстване за стипендии и стипендии за специални постижения за летния семестър на 2016/2017 като част от проекта „стипендии за студенти“ – съфинансирани с научна програма и образование за интелектуален растеж 2014-2020.

Студенти от всички програми на ВУМ могат да кандидатстват за стипендии за специални постижения, а само студенти от програмата софтуерни системи могат да кандидатстват за други стипендии.

Студентите могат да кандидатстват онлайн в периода между 17.04.2017 и 14.05.2017 на адрес: http://eurostipendii.mon.bg/

Крайният срок за подаване на молбите за стипендии на хартиен носител в „Учебен отдел“ е 17.05.2017.

Само редовни студенти, които успешно са преминали всички изпити в съответствие с техните академични планове до датата на кандидатстване, имат право да кандидатстват за стипендии. Средната оценка от предходния семестър не трябва да бъде по-ниска от Добър 4.

By Admin