vum-logo-header-BG
В рамките на модула International Food and Beverage Management студенти от специалностите „Гастрономия и кулинарни изкуства“ и „Хотелски мениджмънт“ посетиха редица крайморски обекти – примери за добри практики в сферата на предприемачеството, с интересни и успешни концепции.
Заедно със своите преподаватели ас. Ирина Петкова и д-р Боряна Умникова, студентите обсъдиха многогодишната концепция и устойчив подход на управление на плажен Cubo, успешните практики в организацията и управлението на ресторант El Kapan, както и иновативната идея на Ищах за отношението при приготвяне и поднасяне на храна в CUBO Ribarski.
Разгледайте двете специалности тук и тук.
Кандидатствайте сега на admissions@vum.bg или 0886 050 166.

By Admin