vum-logo-header-BG
В рамките на престоя си в Индия президентът на ВУМ доц. д-р Тодор Радев подписа още едно споразумение за партньорство, а именно с Daffodil International University (DIU) в Бангладеш.
Обменът на студенти и преподаватели, изследователско сътрудничество, стипендии и други са само част от посоките на новото сътрудничество.
Д-р Мохамед Емран Хосейн, директор (администрация) и член със съвета на попечителите подписа споразумението от името на DIU и изрази увереност, че това партньорство ще бъде крайъгълен камък за активен обмен на знания и опит между студенти, учители и изследователи от двете институции от сега нататък.
Разгледайте възможностите в Добрич https://vum.bg/Dobrich/ и във Варна https://vum.bg/VUM2022/
Свържете се с нас на admissions@vum.bg или 0886 050 166

By Admin