vum-logo-header-BG

Динамиката на съвременния свят и високото търсене на специалисти за мултидисциплинарни екипи налагат не само една, а развитие на успоредни кариери. Висше училище по мениджмънт предлага уникална възможност за своите настоящи и завършили студенти – придобиване на втора специалност по Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство или Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт.

Необходимите условия включват:

  • Да сте студент на ВУМ, редовно обучение в бакалавърска специалност;
  • Да сте били студент на ВУМ или Международен колеж в периода 1999 – 2022 г.;
  • Да имате силно желание да предадете своите ценности, знания и опит на идващите поколения или на възрастни, обучаващи се на български език
  • Да стартирате мотивирано успоредна кариера в сферата на преподаването!

Преференциална семестриална такса за настоящи и бивши студенти на ВУМ и МК: 450 лева/ семестър.

Обучението стартира от 25.09.2023 г. и ще се провежда в хибридна форма, като програмата ще бъде максимално съобразена с графика на лекциите от основната Ви специалност или работния ви процес. Признават се всички релевантни кредити от специалността, в която се обучавате/сте се дипломирали, като допълнително ще изучавате задължителни и избираеми учебни дисциплини като Педагогика, Психология, Методика на обучението, Приобщаващо образование, ИКТ в образованието и др. Учебният план включва Текуща педагогическа практика, Хоспитиране (наблюдение на уроци) и Стажантска практика съвместно с учител-наставник в определени от Института за модерно образование гимназии в Добрич и/или Варна.

 Дипломирането за висше педагогическо образование се осъществява чрез провеждане на интегририран практически изпит – урок в реална училищна среда със съдействието на хабилитирани преподаватели на ВУМ. Програмен директор на акредитираните специалности е директорът на Институт за модерно образование – проф. д-р Димитрина Каменова.

Предимства на обучението по Педагогика във ВУМ:

  • Придобиване на второ висше образование в съкратен срок (между 2 и 3 семестъра);
  • Модерно практическо обучение в реална среда за развитие на педагогически и мениджърски умения за лидерско израстване в преподавателската професия;
  • Възможност за индивидуална форма на обучение за работещите (част от теоретичните модули могат да бъдат зачетени електронно);
  • След успешно дипломиране ще имате възможност да се реализирате по две специалности – като учител в средното образование, като преподавател в бизнеса и като работещ в бизнеса или туристическата индустрия.

Не се колебайте, изпратете ни попълнен формуляр за кандидатстване на admissions@vum.bg до 22.09.2023 г.

За повече информация, свържете се с г-жа Татяна Христова на tatyana.hristova@vumk.eu  или тел. 058655611.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *