vum-logo-header-BG

Последното издание на CST TNE Newsletter, вашият източник за актуализации и постижения в областта на компютърните науки и софтуерното инженерство, включва церемонията по дипломирането на VUM, отбелязвайки важното събитие за нашите завършили студенти от програмата „Софтуерни системи и технологии“. CST TNE Newsletter обикновено публикува новини от партньорските университети на Cardiff Metropolitan University по следните теми в областта на компютърните науки и софтуерното инженерство:

• Работа или проекти, в които участват студентите от програмата „Софтуерни системи и технологии“.

• Събития, провеждащи се в институцията, които може да представляват интерес.

• Новости от учебните звена.

• Доказателство за страхотни връзки/проекти с работодатели.

• Общи актуализации за изследвания на персонала/работа на конференции и др.

Вижте нюзнетъра тук: