vum-logo-header-BG

На 1 април 2022 г. (петък) Висше училище по мениджмънт (ВУМ) организира информационен ден за представяне ролята, предназначението и ползите на географските означения за произход на традиционни храни и продукти на Европейския съюз, и възможните субсидии за регистрирането им.

През последните години Европа се стреми да подчертае богатото си материално и нематериално културно наследство, в което кулинарните традиции имат все по-централно място. Като възможност в тази посока все по-често се споменават т.нар. географски означения за произход. „Географско указание“ (ГУ), „защитено наименование за произход“ (ЗНП) и „храни с традиционно специфичен характер“ (ХТСХ) са знаците на ЕС за качество на храни и напитки, предназначени да обозначат специфичните характеристики или репутация на отличените продукти, свързани с или произтичащи от района им на производство. Притежанието на подобни етикети за качество е не само символ на престиж. Те осигуряват множество ползи за доходите на фермерите и производителите, но така също създават условия за местен икономически и социален растеж. Накрая, те съдействат за запазването и популяризирането на живото местно културно наследство.

С богатите си кулинарни традиции, България има огромен потенциал за придобиването на такива знаци, които да привлекат интереса на туристи, изследователи и консуматори върху родното производство и да наложат страната ни като дестинация за качествена храна. За съжаление, понастоящем едва 10 български храни и продукти са включени в европейките бази данни за географски означения. Причините за този нисък интерес са множество – затруднения с процедурите, подценяване качествата на родното производство, недостатъчно разбиране на ползите и политиките.

Цел на предстоящото събитие е да предостави разяснения в тези 3 насоки, които да бъдат в полза както на публичните власти, така и на заинтересованите местни производители. То ще стартира с резюмиране на резултатите от направените по проекта проучвания относно потенциала на българските традиционни продукти и храни да се превърнат в отличителен белег за уникалността на родната кухня и производство. Географията на храната и нейното значение за развитие на местните общности ще бъде представена от изследователи на българската „кулинарна етнография“ от ИБЕИ на БАН. Експерти от Министерство на земеделието ще представят възможностите за подпомагане на схемите за качество, предвидени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027, от които българските производители могат да се възползват. Последната част на събитието ще разгледа и обсъди гледните точки на сертифициращите органи и производителите по отношение изискванията и предизвикателствата по придобиването на знаците за качество на земеделските продукти и традиционните храни.

Участието в събитието е напълно безплатно и отворено за всички заинтересовани страни. Програмата в pdf можете да свалите от тук.

Теми:

„Кратко преставяне на резултатите от проучването за осведомеността, относно сертифицирането на традиционните храни в Черноморския регион, което проведохме в рамките на проект LOC FOOD“

„География на храната“

„Подпомагане на схемите за качество в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027“

„Знаци за качество на земеделски продукти и традиционни храни– изисквания на сертифицирането и процедурни предизвикателства“

„Български трюфел“

Еднодневният форум ще се проведе в демонстрационната зала на ВУМ, на адрес гр. Добрич, ул. „България“ 3, ет. 3. Начален час на събитието – 10:00.

Информационният ден се организира по проект LOC FOOD „Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“, който се осъществява по СОП „Черноморски басейн 2014 – 2020“.

By Admin