vum-logo-header-BG

Поредното интересно събитие се проведе в кампуса на Висше училище по мениджмънт в град Добрич. Участниците четоха книги, но по един изключително нетрадиционен и все още не толкова популярен метод – така наречената „жива библиотека“. „Книгите“ в нея са живи, човешки същества, които имат желание да споделят истории от личния си житейски и/или професионален архив. „Читателите“ заемат книгите в рамките на около 15 мин., а прочитът всъщност е диалог, дискусия между книгата и читателя. В този формат една книга би могла да се чете едновременно от няколко читателя, което разширява възможностите за тълкуване на всяка тема, като поражда нова. Каталогът на нашата библиотека включваше 10 заглавия, част от които читателите можеха да четат на няколко езика – български, английски, руски и френски:

  • „Срещите в живота и доброто за хората: Размисли на един библиотекар“
  • „Как да си намериш гадже?“
  • „Воля за успех“
  • „Наръчник за безконфликтен живот“
  • „ Your Magnet-ic Travelog“
  • „Наследство, памет, бъдеще“
  • „Пътя към работата, която ни прави щастливи“
  • „Съзависимостта във връзките за мен“
  • „Професия учител“
  • „Тайната на осиновяването: Ползи и вреди“

Колкото и различни да бяха обаче „книгите“ и „заглавията“ в тази своеобразна библиотека те споделяха общо послание: Не съди книгата по нейната корица!

Търсен, но все пак изненадващ бе интересът на младежите към този формат и предложените теми. В четенето се включиха 37 души, като по-голямата част от тях изразиха желанието си да бъдат информирани за следващи събития от този род и дори самите те да бъдат в ролята на книги. Безспорни фаворити бяха темите „Как да си намериш гадже?“, инспирирана от поведението на участници в популярен телевизионен формат; „Наръчник за безконфликтен живот“, провокирана от напрегнатото ежедневие на всички ни и възможностите за преодоляване на препятствия от този род  и „Пътя към работата, която ни прави щастливи“, която предизвика широка дискусия по отношение на себепознанието и личната удовлетвореност, като водещ мотив за професионална реализация.

Събитието беше със свободен достъп и продължи повече от предвидените по програма около два часа. То се реализира в рамките на проект IDEA: Intergenerational Dialogue for Europe Awareness, съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС.

*Идеята за “жива” или “човешка” библиотека възниква още през далечната 2003 година и оттогава до днес такъв тип читателски срещи се провеждат по целия свят – в университети, градски библиотеки, на фестивали и т.н. Живи библиотеки се провеждат на различни тематики, като фокусът на Живата библиотека във ВУМ бе приемствеността между поколенията и възможността четенето да се превърне в диалог между книгата и читателя. Това е процес, който обогатява и двете страни и има своите многобройни положителни послания.

[nemus_slider id=“44225″]

By Admin