vum-logo-header-BG

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Висше училище по мениджмънт има удоволствието да предостави на вашето внимание ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА БЮЛЕТИНА разработен в рамките на проект НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИЗМА НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА С ФОКУС ВЪРХУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН, Договор № BSB-1145.

Бюлетин в pdf файл по проект PRO EXTOUR

PRO EXTOUR е проект, който има за цел да популяризира туризма, основан на преживяванията, като път за устойчиво развитие на туристическия бизнес, чрез валоризиране потенциала на местното наследство и култура, иновативни решения и трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн. Той се изпълнява с подкрепата на Съвместната оперативна програма за трансгранично „Черноморски басейн 2014 – 2020“ с рамките на договор за безвъзмездна помощ BSB-1145.

Посетете нашият уебсайт

Последвайте ни във Facebook

By Admin