vum-logo-header-BG

На 7 и 8ми Юни в к.к. Албена ще се проведе първата партьорска среща по разработения от ВУМ, проект ИНКРЕА, като домакин на събитието ще бъде Висше училище по мениджмънт – Варна.

Проектът предвижда сътрудничество между 50 учени от 7 университета партньори, сред които са Технически университет – ВарнаИнститут по океанология „Фритьоф Нансен“ – ВарнаРусенски университет „Ангел Кънчев“Национална художествена академия – СофияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музей (ИЕФЕМ) – СофияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания – София и Институт за изследване на обществата и знанието – София.

Проект „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии“ (ИНКРЕА) е съвместна инициатива на 8 научноизследователски организации, насочена към изграждането на съвременен научен комплекс за подкрепа развитието на една от най-перспективните за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика области – креативните и рекреативните индустрии.

Посредством обединяването на научни организации, изследващи разнородни аспекти на креативните и рекреативните индустрии (ресурси; потребители, потребителско поведение, и пазари като потенциал за развитие; организация на бизнеса и дейността; технологична обезпеченост и решения за устойчиво развитие във всички аспекти – икономически, екологични, социални и културни) и локализирани в различни региони на страната, проектът предлага новаторски подход за преодоляване на пазарното сегментиране и централизираната проява на науката, като същевременно насърчава иновационния капацитет на бизнеса. Научете повече.

Събитието ще открие Доц. Д-р Тодор Радев, Ректор на Висше училище по мениджмънт, а първата тема ще бъде представяне на проект  “Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)”.  След това партньорите ще продължат с обсъждане на структурата на ЦК ИНКРЕА и научните звена, техническа база, връзката с международни научни организации и връзката с бизнеса, както и технологизния транфер. Ще се вземат важни решения както за административното управление на проекта, за бюджета и правилата за финансово управление, така и за дейностите по комуникация и разпространение на
резултатите по проекта.

By Admin