vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

Горди сме да споделим, че нашият заместник-ректор по научните изследвания проф. Станислав Иванов попадна в индийските медии. На 27 септември той беше експерт-лектор по случай Световния ден на туризма в Централния университет на Харяна, Махендрагарх.

Експертна лекция беше организирана по повод Световния ден на туризма в Central University of Haryana, Mahendragarh. Като експерт-лектори по повода бяха поканени проф. Станислав Иванов, д-р Манодж Мата, Шри Хамеш Шарма и Шри Правин Кхимта, които общуваха със студентите и участниците. Програмата беше ръководена от заместник-ректора на университета проф. Би Танкешвар Кумар. Той каза в обръщението си, че човек, който не пътува, живее само половината от живота си. Туризмът предоставя различни възможности за познаване и разбиране на всеки човек. Експертният лектор в тази програма, организирана в онлайн среда, е професорът и заместник-ректор по научни изследвания във Висше училище по мениджмънт – проф. Станислав Иванов. В своето си обръщение, той се фокусира върху темите на UNWTO за Световния ден на туризма.

By Admin