vum-logo-header-BG

Заместник-ректорът по научноизследователска дейност във Висше училище по мениджмънт (ВУМ), проф. д-р Станислав Иванов продължава да поставя нови стандартни. Той е вече сред ТОП 2% от учените в света! Изслушайте интервюто му за БНР Варна.

🏆 1-во място в България по социални науки

🏆 12 -ти в България

🏆49200-ти в света

Изключително много се радваме, че такива хора като проф. д-р Станислав Иванов са гръбнака на ВУМ и и способстват за резултатите на университета и студентите. Поздравления!

Източник Elsevier: Updated science-wide author databases of standardized citation indicators (от 19 октоври 2021)
Класацията е на Стандфордския университет и е съставена въз основа на комплексен анализ като показва само най-добрите 2% от всички учени в света (в настоящото издание – над 190 000 души). Групирани са всички изследователи в 22 научни области и 176 под-области. Съставена е въз основа на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и други.

By Admin