vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

Заместник-ректорът по научноизследователска дейност във Висше училище по мениджмънт (ВУМ), проф. д-р Станислав Иванов продължава да поставя нови стандартни. Той отново е сред ТОП 2% от учените в света!

🏆 Единственият изследовател от България в областта на туризма и хотелиерството

🏆 1-во място в България по социални науки

🏆 10 -ти в България

🏆 29893-ти в света

Изключително много се радваме, че такива хора като проф. д-р Станислав Иванов са гръбнака на ВУМ и и способстват за резултатите на университета и студентите. Поздравления!

Припомняме за класацията през 2021г.

Информация от източника:

We have created a publicly available database of top-cited scientists that provides standardized information on citations, h-index, co-authorship adjusted hm-index, citations to papers in different authorship positions and a composite indicator (c-score). Separate data are shown for career-long and, separately, for single recent year impact. Metrics with and without self-citations and ratio of citations to citing papers are given. Scientists are classified into 22 scientific fields and 176 sub-fields. Field- and subfield-specific percentiles are also provided for all scientists with at least 5 papers. Career-long data are updated to end-of-2021 and single recent year data pertain to citations received during calendar year 2021. The selection is based on the top 100,000 scientists by c-score (with and without self-citations) or a percentile rank of 2% or above in the sub-field. 195,605 scientists are included in the career-long database and 200,409 scientists are included in the single recent year dataset. This version (4) is based on the Sept 1, 2022 snapshot from Scopus, updated to end of citation year 2021. This work uses Scopus data provided by Elsevier through ICSR Lab (https://www.elsevier.com/icsr/icsrlab).
Link to the database: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datase…/btchxktzyw/4

By Admin