fbpx

Заместник ректор по Академични стандарти и връзки с бизнеса Директор, Висше училище по мениджмънт, София

Председател на Борда на Superbrands Bulgariа Президент и главен редактор на Businessweek България.

Д-р Веселин Благоев е професор по Маркетинг, с дългогодишен преподавателски стаж във ВУМК, УНСС, ТУ-София и НБУ. Сред основните курсове, които преподава на български език са Маркетинг мениджмънт, Международен маркетинг, Основи на маркетинга. На английски език д-р Благоев води: Fundamentals of Marketing, Innovation Management, Managing Business Relationships, International Marketing Analysis and Management, Management Futures.
Председател на Българска Асоциация по Маркетинг и член на American Marketing Association
Член на Борда на CEEMAN – Асоциация на Бизнес Училищата от Централна и Източна Европа, Член на Управителния съвет от 2003
Председател на СД, M -КАПИ АД
Член на Национална Асоциация по Международни Отношения (НАМО), Член на Националния съвет
Член-кореспондент на Международна Академия по Автоматизация , Москва
Д-р Веселин Благоев е консултирал над 100 български и чуждестранни компании, сред които Philips Components, Nina Ricci, Intel, SPARKY, DSL.
Автор или съавтор е на 8 книги по маркетинг, в т.ч. една издадена във Великобритания и една в Русия, както и на повече от 50 статии и доклади, публикувани в България или в чужбина. Автор е и на един роман

 

Email: blagoev@iuc.bg

Дисциплини на преподаване на английски и български език:

📜 Маркетинг мениджмънт
📜 Международен маркетинг
📜 Основи на маркетинга
📜 Маркетинг в практиката
📜 Мениджмънт на нововъведенията
📜 Управление на бизнес отношения
📜 Фючърсен мениджмънт
📜 Глобално развитие
📜 Основни курсове на английски език

Академични степени:

🎓 Докторска степен по Маркетинг, Технически университет, София, България
🎓 Магистърска степен по Икономика, организация и управление на машиностроителното производство, ТУ, София, България
🎓 Магистърска степен по Приложна математика, ТУ, София, България

Цитирания в Google Scholar:

lhttps://scholar.google.bg/citations?user=9KVXRnsAAAAJ&hl=en

Благоев Веселин (1988 и 1989) Маркетинг в определения и примери, 1-во изд. 1988, 2-ро изд. 1989, Д-р П.Берон, С, 348 стр.
Благоев Веселин (1981) Маркетингова делова игра, в сб. Делови икономически игри, Учебно помагало, под ред. на Ив. Стойков, АОНСУ, С., 167-196
Благоев В. (1998, 1999) Маркетинг – принципи, сегментиране, анализи, стратегии, маркетинг микс, 1-во и 2-ро изд., ВЕККО, С. Номинирана за най-добра книга по икономика (1999)
Благоев В. (1988 и 1999) Маркетинг в определения и примери, 1-во изд. 1988, 2-ро изд. 1989, Д-р П.Берон, С, 348 стр. Тази книга получи 3 национални награди през 1989 и 1990.
Благоев В. (1993) Маркетинг в дефинициях и примерах, 1-во изд, Санкт Петербург, Русия, (на руски)
Благоев, Веселин. (2002) Българският туристичски продукт – състояние и препоръки. В: сб. Маркетинг е туризма, (12-17 с.)
Благоев, Веселин. (2002) Българският туристичски продукт – състояние и препоръки. В: сб. Маркетинг е туризма, (12-17 с.)
Благоев, Веселин (2003) Българските фирми и единният пазар на ЕС , Капитал, бр.8, 1-7 март 2003, стр 6
Благоев, Веселин. (2003) За готовността на българските фирми за единния пазар на ЕС – резултати от изследването. В: сб. България и ЕС предизвикателства към бизнеса, (5-10 с.)
Благоев В. (2003) Маркетинг, 2-ро изд., International University, София, 639 стр.
Blagoev, V. (2003) The Rhetoric and Reality of Marketing in Bulgaria. In: Kitchen Ph. (Ed) The Rhetoric and Reality of Marketing – An International Managerial Approach (pp. 120-145), Palgrave Macmillan, UK
Благоев, Веселин. (2004) Плащането на данъци през погледа на специалиста по маркетинг. В: сп. Данъчна политика, бр. 1 (43-45 с.
Благоев, Веселин (2004) Тенденциите в маркетинга до 2010 характеризират най-динамичното развитие от десетилетия насам. В: сб. Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение, Унив. изд. Стопанство, (54-70 с.)
Благоев, Веселин (2005) Маркетингът продава и радва, Медиа свят, март 2005, с.10-12
Тази статия спечели Годишната награда на Българската Асоциация по Маркетинг за 2005 г. в категория Най-добра статия по маркетинг
Благоев, Веселин (2005) Качество на висшето образование при бизнес обучението – специфика и предизвикателства. В сб: България и ЕС – предизвикателства към бизнес обучението, International University (14-20с.)
Благоев В., Таня Димитрова, Николай Миндов, Николина Попова, Лина Анастасова, Марин Нешков, Лиляна Веселинова, Стоян Маринов, Мария Воденска, Елена Рачева (2006) Основи на Гостоприемството, Учебно пособие, под общата редакция на В.Благоев, Интернешънъл Юнивърсити, ISBN 954-91400-3-2
Благоев, В. (2007) Краткият следобед на един дълъг ден. Международни отношения
Minkov Michael and Vesselin Blagoev(2008) From Social Variables to Cultural Dimensions, Crossing Borders, XIXth International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, July 27-31 2008, Bremen, p.582
Minkov Michael, Vesselin Blagoev (2009) Culture, Personality and Consumer Behavior in a Period of Economic Crisis, В сб. Managerial Decisions for Global and Local Markets During the Crisis”, 9-12 септември, Несебър
Blagoev, V.(2014). The New Marketing, Zangador, Varna.
Minkov, M. and Blagoev, V. (2014). Cultural Maps of the World, European Journal of Cross-Cultural Competence and Management(http://ssrn.com/abstract=2469099)
Minkov, M. and Blagoev, V. (2014). Samples from different professional occupations Yield Different Dimensions of National Culture: Where is the Truth? (http://ssrn.com/abstract=1736889)
Blagoev, V. (2013). Business Planning, 1st ed., IUC, Varna. (http://ssrn.com/abstract=2432695)
Blagoev, V. & Minkov, M. (2013). Should we take into account national culture as we form marketing product policy?, Economic Alternatives, Issue 3, с.5-12
Blagoev, V. & Minkov, M. (2013). Pro and Cons the Subliminal Advertising, Burgas Free University, Proceedings from the conference. (http://ssrn.com/abstract=2433576)
Minkov, M., Blagoev, V., & Hofstede, G. (2013). The boundaries of culture; Do questions about societal norms reveal cultural differences? Journal of Cross-Cultural Psychology, 44(7), p.1094–1106.
Minkov, M. and Blagoev, V. (2013). Is there a distinct Asian management culture?, Asia Pacific Business Review , 25 Sep 2013
Minkov, M. and Blagoev, V. (2012). What Do Project Globe’s Cultural Dimensions Reflect? An Empirical Perspective. Asia Pacific Business Review, Volume 18, Issue 1, – Taylor & Francis (http://ssrn.com/abstract=2379404)
Blagoev, V., Uzunova, M. and Minkov, M. (2012). The KODIMA business game leads to faster and better understanding of marketing management theory, 1, IUC Management Review, p.50-55. (http://ssrn.com/abstract=1736943)
Blagoev, V. (2010). Culture: Values, Beliefs, Perceptions, Norms and Behaviours, pp. 22-46, in Lundby (ed). Going Global: practical applications and recommendations for HR and OD Professionals in the Global Workplace, Jossey Bass-Wiley, USA;
Blagoev, V., M. Minkov (2009) Hofstede’s Individualism Predicts retail Trade Development During the Crisis, in Managerial Decisions for Global and Local Markets During the Crisis, proceedings from the International conference, 9-12 September, Nesebar, p.18-22 (http://ssrn.com/abstract=1737351)
Blagoev, V. (2003). Marketing – Principles, STP, Strategy, Marketing mix, 2nd ed., IU Publishing, S.
Blagoev, V. (2003). The Rhetoric and Reality of Marketing in Bulgaria, in Kitchen et al. (eds.). The Rhetoric and Reality of Marketing – An International Managerial Approach, Palgrave Macmilan, UK;
Minkov, M., & Blagoev, V. (2012). What do GLOBE’s cultural dimensions reflect? An empirical validation. Asia Pacific Business Review, 18 (1), 27-43.
Minkov, M. & Blagoev, V. (2009). Cultural values predict subsequent economic growth. International Journal of Cross-Cultural Management, 9 (1), 5-24. (http://ssrn.com/abstract=2426138)

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×