vum-logo-header-BG

Знаете ли, че на 74-тата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) 2021 бе определена за Международна година на творческата икономика за устойчиво развитие (МГТИУР2021)? В същото време, точно 2021 – време на пандемия – поставя сериозни предизвикателства пред развитието на самата творческа икономика. Повече от всякога са нужни координирани действия на всички заинтересовани страни за възстановяване устойчивостта и жизнеспособността на индустрията.

В посока валоризиране на положителните ефекти на културните и творческите индустрии (КТИ) за местните и регионалните икономики и за идентифициране перспективите за развитие, пет утвърдени академични и научни институции стартираха проект FENICE: „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в културните и творческите индустрии чрез интердисциплинарно обучение“, финансиран по програма Еразъм+.

Следете бюлетините по проекта:

Бюлетин 1

Следете уеб сайта на проекта: https://fenice-project.eu/

Следете фен страницата на проекта във Facebook: https://www.facebook.com/ProjectFENICE

By Admin