vum-logo-header-BG
Висше училище по мениджмънт е домакин на първата присъствена партньорска среща организирана по проект Equipping You To Prevent Trafficking In Youth (EYTPTIY).
В рамките на събитието партньорите проведоха плодотворна дискусия относно напредъка с дейностите по проекта и започнаха планирането на следващите събития – организацията на обучението на младежки работници, наблюдение на работата на по-опитни колеги, както и младежки обмен в Малта следващото лято.
Equipping You To Prevent Trafficking In Youth (EYTPTIY) е проект за изграждане на капацитет в младежката сфера, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Това е съвместна инициатива на 5 организации от 5 различни страни (Малта, Северна Македония, Румъния, България и Канада) и има за цел подобряване уменията на младежките работници и възможностите на младежките организации за прилагане на по-ефективни методи за превенция трафика на хора сред младежите.

By Admin