vum-logo-header-BG

Агенцията по заетостта приема заявления за обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност (КК) 4 „Цифрова компетентност“. Обучението се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост.

В обученията могат да се включат безработни и заети лица. Възможните форми на обучение са присъствена и дистанционна, като в определени случай е възможно изплащане на стипендии и средства за транспортни разходи (за безработни лица, в случай на дневна присъствена форма.

Обучението се извършва по учебна програма, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика и съгласно Европейската рамка за дигитални компетентности (DigComp). Продължителността му е 55 учебни часа за базово равнище (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) и 45 учебни часа за средно равнище (ниво 3 и 4 съгласно DigComp). Един обучаващ се има право на 1 ваучер за обучение за базово и 1 ваучер за средно ниво.

Всяко лице, което желае да кандидатства за получаване на ваучер, следва да попълни електронно заявление: https://serviceseprocess.az.government.bg/service/5aedf067-45f5-4a56-9fe7-ca42f9084cc8/description

Проверката на придобитите знания и умения и тяхното сертифициране се извършва от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министъра на труд и социалната политика по утвърдени указания.

При одобрение на кандидатурата ще бъде издаден електронен ваучер за заявеното обучение. 

При попълване на заявлението, кандидатите следва да посочат предпочитания от тях доставчик на обучение. 

Висше училище по мениджмънт (в списъка с доставчици е посочен като ВУМ –https://training.az.government.bg/search/kk?search%5Bmode%5D=0&search%5Bcompetence_id%5D=&search%5Bcity_id%5D=&search%5Bcompany_id%5D=274&act=1) е одобрен доставчик на обучение по „Цифрова компетентност“, както за базово, така и за средно ниво. Курсовете могат да се проведат във Варна, в Добрич и онлайн. 

Предимства на обучението от ВУМ са традициите в обучението и международния опит, които имаме чрез стратегическите ни партньорства и многобройно участие в проекти.

За повече информация: Павлина Богданова
e-mail: pavlina.bogdanova@vumk.eu
тел: 0885 398 643