vum-logo-header-BG

Проф. д-р Станислав Иванов, зам.-ректор по научноизследователска дейност на Висше училище по мениджмънт, е единственият българин, класиран в престижната световна ранкинг систeма P-Rank 2022. Списъкът обобщава няколко класации, в които са изброени различни списания и техния подбор. В областта на бизнес изследванията името на проф. Иванов е единственото, представляващо България и фигурира в 4 от специализираните издания.

Той е класиран на 391-во място в света за списанията в списъка на ABDC (Australian Business Deans Council) Journal Quality List; 773-то място в света за списанията в списъка на FMS (Federation of Management Societies of China) Journal Ranking Guide; 864-то място в света за списанията в списъка на Scimago Journal Rank (Scopus); 957-мо място в света за списанията в списъка на CABS (Chartered Association of Business Schools) Academic Journal Guide.

[nemus_slider id=“45004″]

By Admin