vum-logo-header-BG

Престижна класация отличи преподавателите на Висше училище по мениджмънт (ВУМ), проф. д-р Станислав Иванов и проф. д-р Михаил Минков, сред ТОП 2% от най-добрите учени в света. Това признание на проф. Иванов бележи трета поредна година, като проф. Минков се присъедиянва към него за първа година. Класацията е доказателство за техния изключителен принос в съответните им области на научни изследвания.

Класиране на проф. д-р Станислав Иванов:

– 5-ти в България

– Впечатляващо класиране в световен мащаб: 21 806-то място

– 1-во място в България в областта на социалните науки

– Отличен като единствения изследовател от България в областта на туризма и хотелиерството

Класиране на проф. д-р Михаил Минков:

– Впечатляваща 10-та позиция в общото класиране на учените от България

– Позициониране в световен мащаб на 41 965-то място

– Отличава се като единствен изследовател от България, специализиран в областта на социалната психология

Препратка, обяснение и линк към базата данни:

Ioannidis, John P.A. (2023 г.), „October 2023 data-update for „Updated science-wide author databases of standardized citation indicators““, Elsevier Data Repository, V6, doi: 10.17632/btchxktzyw.6

Описание (на английски):

Citation metrics are widely used and misused. We have created a publicly available database of top-cited scientists that provides standardized information on citations, h-index, co-authorship adjusted hm-index, citations to papers in different authorship positions and a composite indicator (c-score). Separate data are shown for career-long and, separately, for single recent year impact. Metrics with and without self-citations and ratio of citations to citing papers are given. Scientists are classified into 22 scientific fields and 174 sub-fields according to the standard Science-Metrix classification. Field- and subfield-specific percentiles are also provided for all scientists with at least 5 papers. Career-long data are updated to end-of-2022 and single recent year data pertain to citations received during calendar year 2022. The selection is based on the top 100,000 scientists by c-score (with and without self-citations) or a percentile rank of 2% or above in the sub-field. This version (6) is based on the October 1, 2023 snapshot from Scopus, updated to end of citation year 2022. This work uses Scopus data provided by Elsevier through ICSR Lab (https://lnkd.in/dBtxygMp). Calculations were performed using all Scopus author profiles as of October 1, 2023. If an author is not on the list it is simply because the composite indicator value was not high enough to appear on the list. It does not mean that the author does not do good work.

Линк към базата данни: https://lnkd.in/diBRW_Fv

Това забележително признание подчертава всеотдайността, експертните познания и високите научни постижения, демонстрирани от проф. д-р Станислав Иванов и проф. д-р Михаил Минков. Техният принос не само оказва значително влияние в съответните им области, но и носи отличие на Висше училище по мениджмънт и на България като цяло.

ВУМ се гордее със своите изявени професори и с техните постоянни успехи в световната научна общност. Техните постижения служат за вдъхновение на студенти, преподаватели и изследователи, както в университета, така и извън него.

Очакваме с нетърпение да станем свидетели на по-нататъшния принос на проф. д-р Станислав Иванов и проф. д-р Михаил Минков в съответните области!