vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

Висше училище по мениджмънт бе домакин и инициатор на работна дискусия, посветена на повишаване осведомеността относно трафика на хора.

Събитието е част от инициативата Equipping You To Prevent Trafficking In Youth (EYTPTIY), съвместен проект на 5 организации от 5 различни страни – Cross Culture International Foundation (Малта), Open Gate La Strada (Република Северна Македония), Imago Mundi (Румъния), Tools of Empowerment for Success Niagara (Канада) и Висше училище по мениджмънт (България). Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейският съюз.

Участие в срещата във ВУМ взеха представители на дирекция „Превенции“ към Община Варна, Местната комисия за борба с трафика на хора, ОД на МВР, Детска педагогическа стая, Гранична полиция – Летище Варна, SOS семейства в риск, Бюро по труда. Институциите се запознаха с дейностите и проучванията по проекта и споделиха своите идеи, опит и добри практики в тази сфера. Резултатите от дискусията ще бъдат интегрирани в обучителния модул за младежки работници, който ще бъде достъпен за всички заинтересовани страни, под формата на онлайн курс.

Основната цел на проекта е да подпомогне изграждането на капацитет у младежките работници и организациите, работещи с млади хора в усилията им с борбата с трафика на хора, чрез насърчаване на междусекторното сътрудничество и обмен на знания и добри практики между организациите, развиващи дейност в тази сфера. В резултат на проучванията става ясно, че въпреки различното местоположение на страните участнички, профилът на най-уязвимите групи, които най-често стават жертва на трафик е сходен. Това е и основната причина обединяването на организации от различни държави да е полезно и рационално, обясни Веселина Димитрова – координатор на проекта във Висше училище по мениджмънт. Сред общите фактори, установени като основни, са нисък социален статус, липса на разбиране и любов в семейството и други. Оказва се, че високата степен на образованост далеч не е категорична застраховка за добра информираност и защита от трафика на хора. Според проучване, проведено от румънския партньор на проекта – Imago Mundi, 2% от жертвите на трафик са хора с висше образование. А в Канада и Малта застрашени от него са до голяма степен представители на LGBT общностите.

До настоящия момент е направено изследване на ситуацията с трафика на хора в страните, участващи в проекта, включително анкетиране на младежки работници, заети в сферата. Предстои разработването на обучителни и информационни материали, както и тестване и разпространение на резултатите под формата на обучителни сесии и онлайн обучителен курс за младежки работници.

След обобщаването на направените проучвания, става ясно, че в Малта, Република Северна Македония и България сред младите хора се прилага превантивното обучение. Друг метод, който се използва в Малта е да се обръща сериозно внимание на потребителите. Като целта е да бъдат избягвани стоки и услуги, в чиято изработка и предлагане се използват жертви на трафик. А в Република Северна Македония прилагат „Форум Театър“ – работна техника, използвана при различни противоречиви теми. Тя включва актьори, разиграващи ситуации пред публика, която има възможност да се включва в сцените. В Канада пък основната практика е да се работи с жертвите на трафик.

[nemus_slider id=“45294″]

By Admin