vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

В периода 27-ми – 29-ти юни 2022 г. Висше училище по мениджмънт е домакин на представители от 7 азиатски и 3 европейски университета.
Учебната визита е в рамките на проект „Harmony”, реализиран по ключова дейност 2 „Изграждане на капацитет в областта на висшето образование“, програма ERASMUS+. Посещението е част от дейностите по проекта, целящи да подпомогнат модернизацията, достъпността и интернационализацията на висшите учебни заведения в Индия, Бангладеш и Виетнам и да допринесат за сътрудничеството между европейските университети от България (ВУМ), Литва, Словения и Испания и азиатските университети. Общата цел на проекта HARMONY и основната подкрепа на европейските партньори е да се окаже въздействие и да се задействат процеси на реформи в азиатските висши учебни заведения, които да им позволят стратегически да управляват интернационализацията при предоставянето на образование, научни изследвания, мобилност и услуги.
Събитието бе открито лично от ректора на Висше училище по мениджмънт, доц. д-р Тодор Радев, който поздрави присъстващите и им разказа за университета и активната му проектна дейност.
Проектът Harmony разглежда интернационализацията на висшето образование (с фокус върху интернационализацията у дома) в азиатските страни като процес, който изисква незабавна институционална реакция и действия. Даването на възможност на висшите учебни заведения да управляват стратегически интернационализацията при предоставянето на образование, научни изследвания, мобилност и услуги се счита за обща цел на проекта и основа на отговорната и допълваща роля на страните партньори в развитието на сътрудничеството между ЕС и Азия. Основните целеви групи на проекта са учени, изследователи, студенти и администратори, които участват или желаят да участват в международно сътрудничество. Общата цел на проекта е да укрепи способностите за интернационализация на азиатските висши училища и да развие глобалната компетентност на студентите чрез интегриране на междукултурни измерения във формалната и неформалната учебна програма.

[nemus_slider id=“45238″]

By Admin