vum-logo-header-BG

23-ма представители на университети от Молдова и Украйна гостуват на Висше училище по мениджмънт във Варна. Учебната визита е в рамките на проект „Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine (COOPERA)“, реализиран по ключова дейност 2 „Изграждане на капацитет в областта на висшето образование“, програма ERASMUS+ и ще продължи от 30-ти май – 1-ви юни 2022 г. Посещението е част от дейностите по проекта, целящи да подпомогнат интегрирането на дуалното висше образование в Молдова и Украйна.
По време на тридневната си визита във ВУМ, гостите ще научат повече за обучението, ориентирано към практиката. Фокусът ще бъде насочен върху бакалавърските програми в областта на кулинарните изкуства.
Освен конферентната програма и обучителните панели, гостите ще прекарат ден в кухнята на Институт по кулинарни изкуства (CAI), където ще проведат практически занятия под ръководството на професионалните шеф-инструктори на CAI.
Учебната програма на ВУМ съчетава висше образование и практика на работно място в някоя от 200-те партньорски компании. Благодарение на това, студентите придобиват както академични знания, така и професионален опит още в периода на обучение.

[nemus_slider id=“44988″]

By Admin